Wat deed de GHOR tijdens de grote KPN storing?

Op maandag 24 juni 2019 was het 112-noodnummer urenlang niet bereikbaar door een grote storing op het netwerk van KPN.

KPN is verantwoordelijk voor het doorverbinden van alle telefoongesprekken naar de alarmcentrale, ongeacht bij welke provider een beller een abonnement heeft. Doordat KPN een storing had, werden alle bellers in Nederland getroffen. Omdat het netwerk van KPN alle telefoontjes naar 112 verwerkt, was ook de meldkamer van het noodnummer tijdens de storing onbereikbaar.

GRIP 2

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kondigde hierom GRIP 2 af en meldde dat alle onbemande brandweerkazernes werden bezet met medewerkers, zodat ook daar hulp kon worden geboden. Tevens zijn er preventief ambulances de weg op gestuurd, zodat ze via de meldkamer en publiek snel ingezet konden worden.

Met GRIP 2 komt ook de sectie GGDGHOR in actie. Met de vaste bemanning van een Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACGZ), Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg, Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn) en een operationeel medewerker Sectie GHOR zijn zij aan de slag gegaan met de bereikbaarheidsproblemen van de acute zorg partners. “Zo hebben wij de twee ziekenhuizen en de drie Huisartsenposten (HAP’s) in onze regio benaderd en aangegeven hoe te communiceren met de meldkamer. Ondanks de storing werkte het C2000 netwerk wel”, vertelt Ben de Haan, de ACGZ die tijdens de GRIP 2 opschaling leiding gaf aan de sectie GGDGHOR.

Sectie GGDGHOR nauw betrokken bij het opstellen van een handelingsplan voor burgers

Foto: Ben de Haan (ACGZ) en Anouk van Galen (HIn) in actie

“Het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) beschikken over noodnet en konden op die manier contact opnemen met de meldkamer. Tevens heeft onze OvD-G een portofoon langs gebracht bij het ASz en HAP Drechtsteden zodat zij ook op die manier in contact konden komen. HAP Hellegat en HAP Gorinchem beschikten al over C2000 portofoons.”

Huisartsen RampenOpvangPlan

“Wij hebben ook contact gehad met HAP Drechtsteden. Volgens het Huisartsen RampenOpvangPlan (HaROP) moeten bij een GRIP 2-situatie de huisartsen hierover worden geïnformeerd. Zij hebben daarom ter informatie een e-mailbericht naar de huisartsen in het Drechtsteden verzorgingsgebied verstuurd.”

Ben: “Omdat het mogelijk was dat mensen zonder voorafgaand telefonisch contact naar de huisartsenpost zouden kunnen komen, werd daar uit voorzorg opgeschaald met een extra triagist. Ook stonden er twee extra triagisten stand-by en werd de stand-by huisarts geïnformeerd dat zij mogelijk opgeroepen zou kunnen worden. Uiteindelijk bleek de extra belasting op HAP Drechtsteden mee te vallen. In totaal zijn er maximaal vijf mensen zonder voorafgaand telefonisch contact naar de huisartsenpost gekomen en was er sprake van twee spoedritten.”

Rond 21.00 uur kwam het bericht dat de meldkamer weer telefonisch bereikbaar was en heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de GRIP 2-situatie opgeheven.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging