Huisartsenpost ’t Hellegat

Voor gezondheidsklachten die niet kunnen wachten

Veelal wordt de huisarts aangemerkt als de coördinator in de zorg. Een spilfunctie in de eerste lijn, poortwachter naar de tweede lijn.

Iemand die meedenkt met de patiënt in diens contacten met het gecompliceerde veld van de geneeskundige zorg. Dat maakt de huisarts tot een samenwerker pur sang. Met aandacht voor het gehele brede gebied van preventie via persoonlijke zorg tot aan rampen toe. Hellegat is de huisartsenorganisatie die in opdracht van de huisartsen helpt deze opgave in goede banen te leiden.

Er is sprake van  een algemene landelijke ontwikkeling die wijst op een stijgende zorgvraag, door de opkomende 24-uurseconomie, de vergrijzing en de transitie van de AWBZ naar de WMO/WLZ, waardoor hulpbehoevende ouderen langer in de thuissituatie moeten verblijven. Deze toenemende zorgvraag en de complexiteit ervan vraag steeds vaker om afstemming. De huisarts ondersteunt de patiënt in het nemen van de regie daarin.

 

Jochem Janssen

Directeur 't Hellegat

De werkwijze

Hoe ziet deze HAP eruit

Samenwerking in 2 regio’s

De huisartsenpost ’t Hellegat is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee. De huisartsenpost regelt de huisartsenhulp buiten kantoortijden, dus in de avond, nacht en weekend.

Er bevindt zich een vestiging in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland voor de bewoners van Goeree Overflakkee. De inwoners van de Hoeksche Waard kunnen terecht op de locatie aan de Kerkstraat in Klaaswaal.

In 2016 zijn totaal 56 huisartsen uit het eerder genoemde totale gebied als lid aangesloten bij de Coöperatie. Daarnaast is een groep van 50 waarnemend huisartsen en Hidha’s (huisarts in dienst van huisarts) via een waarneemovereenkomst aangesloten bij HAP ’t Hellegat.

Bij Huisartsenpost ’t Hellegat zijn verder nog 21 gediplomeerde en ervaren triagisten werkzaam alsmede een vaste groep van 10 MMA’s (medisch mobiel assisstent).

Artikelen van Huisartsenpost ’t Hellegat

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging