Privacy Statement

Hoe gaat de GHOR om met uw privacy?

Wij vinden uw privacy erg belangrijk

Aansprakelijkheidsuitsluiting
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door de GHOR Zuid-Holland Zuid (ZHZ) echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met een adviseur van de GHOR ZHZ.

GHOR ZHZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Privacy
GHOR ZHZ behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt GHOR ZHZ overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar de GHOR ZHZ onderdeel van uitmaakt, heeft voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG ziet namens de autoriteit toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy. Mocht u een algemene privacy-gerelateerde vraag hebben dan stelt u deze aan de FG via email.

Links naar andere sites
Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van de GHOR ZHZ.

Linken naar www.ghorzhz.nl
Linken naar de website van de GHOR ZHZ is toegestaan, mits de goede naam van GHOR ZHZ daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van GHOR ZHZ wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de GHOR ZHZ website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, www.ghorzhz.nl, met als beschrijving GHOR Zuid-Holland Zuid. Het gebruik van het GHOR ZHZ logo is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling Communicatie.

Cookies
De website www.ghorzhz.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de GHOR ZHZ beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren.

Op de websites van de GHOR ZHZ worden de volgende cookies gebruikt:

Cookienaam/ID Cookieeigenaar    Cookielifetime      Cookie doel      
__ga GHORZHZ.nl 2 jaar Google Analytics
__gat GHORZHZ.nl Sessie Google Analytics
__gid GHORZHZ.nl Sessie Google Analytics

 

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.

Wel wordt op (delen) van onze websites gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden, zoals diverse social media plug-ins (bv. Twitter e.a.). Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Uw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd.

Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. GHOR ZHZ deelt uw informatie niet met anderen. We volgen de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt.

Wijzigingen
GHOR ZHZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via e-mail privacy@vrzhz.nl

Privacy Statement GHORZHZ

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging