Meldkamer Rotterdam

Eén meldkamer voor twee veiligheidsregio's

De Meldkamer Rotterdam is de geïntegreerde meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst voor zowel de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

De Meldkamer Rotterdam is de eerste meldkamer in Nederland die aangesloten is op de landelijke ICT-omgeving. De meldkamer is gesitueerd op de Kop van Zuid in Rotterdam. Rond 2021 zijn alle 10 de meldkamerlocaties van Nederland landelijk aangesloten, zodat uitwisselbaarheid en verbinding optimaal zijn georganiseerd.

Het beheer van de Meldkamer Rotterdam is tot 2021 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, daarna valt het beheer onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Politie. De uitvoering van de meldkamerfuncties voor de Ambulancezorg en de GHOR blijft onder verantwoording van respectievelijk de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de GHOR ZHZ plaatsvinden, echter is de operationele uitvoering ondergebracht op één meldkamer.

Op de meldkamer Rotterdam wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines, in totaal werken er ongeveer 250 personen. 24/7 is er een calamiteitencoördinator in dienst die een coördinerende rol heeft bij complexe multidisciplinaire incidenten.

v.l.n.r. Nicole van Iersel, Richtje Kant en Peter de Kruijter

Teamleiders en verpleegkundig specialist meldkamer ambulancezorg Zuid-Holland Zuid

De visie

Wat zij belangrijk vinden

GHOR heeft unieke expertise

Centralisten van de politie, brandweer en ambulancedienst zitten in één ruimte, nemen 1-1-2-oproepen en meldingen van professionals aan en sturen voertuigen en hulpverleners op pad. Belangrijk uitgangspunt bij het werk van de Meldkamer Rotterdam is dat de burger/patiënt/melder centraal staat, daar draait het in beginsel om. Een snelle en kwalitatief goede hulpverlening is daarbij het uitgangspunt. Hierbij houdt de meldkamer ook het belang van de hulpverlener en de organisaties achter de hulpverleners goed in het oog.

Touwtjes in handen
Naast de coördinerende rol bij incidenten in de acute fase is de meldkamer ook spin in het web bij evenementen zoals Koningsdag (2015), de jaarlijkse Kerstmarkt en de Zomerfeesten in Gorinchem.

In de aanloop naar evenementen is het prettig dat het team GHOR unieke expertise achter de hand heeft en de keten weet samen te brengen. Op hun werkterrein denken ze aan alles en weten ze iedereen te mobiliseren om een veilige omgeving te creëren. De adviserende rol van de GHOR helpt de meldkamer rekening te houden met de regio specifieke elementen en op die wijze een evenement goed voor te bereiden.

Gedurende een evenement heeft de OvD-G contact met de ‘dedicated’ centralist over het verloop van het evenement, mogelijke opschaling en de geneeskundige hulpverlening ter plaatse. De ‘dedicated’ centralist heeft de touwtjes in handen en heeft contact met alle eenheden die beschikbaar zijn bij het evenement.

Geweldig staaltje van samenwerken
De GHOR is eigenlijk een ‘slapende organisatie’. De GHOR komt pas in actie als de medische hulpverlening in de regio moet opschalen. Zo hebben we dat gezien in 2022 met het grote incident in Nieuw-Beijerland en de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam. Daar kunnen we spreken van een goed staaltje samenwerken om de hulpverlening tijdens het incident te coördineren. Tijdens deze incidenten zijn de volgende hulpdiensten ingezet:

  • Ambulancedienst (zowel van de regio Zuid-Holland Zuid als Rotterdam-Rijnmond)
  • Politie,
  • Gemeente,
  • GHOR,
  • Brandweer en
  • Bergingsbedrijf

De meldkamer heeft als eerste de ernst van het incident beoordeeld en heeft vervolgens de ingezette eenheden gecoördineerd en ondersteund.

 

Artikelen van Meldkamer Rotterdam

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging