Meldkamer Rotterdam

Eén meldkamer voor twee veiligheidsregio's

De Meldkamer Rotterdam is de geïntegreerde meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst voor zowel de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

De Meldkamer Rotterdam is de eerste meldkamer in Nederland die aangesloten is op de landelijke ICT-omgeving. De meldkamer is gesitueerd op de Kop van Zuid in Rotterdam. Rond 2021 zijn alle 10 de meldkamerlocaties van Nederland landelijk aangesloten, zodat uitwisselbaarheid en verbinding optimaal zijn georganiseerd.

Het beheer van de Meldkamer Rotterdam is tot 2021 ondergebracht bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, daarna valt het beheer onder de verantwoordelijkheid van de Nationale Politie. De uitvoering van de meldkamerfuncties voor de Ambulancezorg en de GHOR blijft onder verantwoording van respectievelijk de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de GHOR ZHZ plaatsvinden, echter is de operationele uitvoering ondergebracht op één meldkamer.

Op de meldkamer Rotterdam wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines, in totaal werken er ongeveer 250 personen, 24/7 is er ook een multidisciplinaire calamiteitencoördinator op dienst om direct op te kunnen treden bij (dreigende) GRIP-situaties.

Henri Schipper

Manager GMC ZHZ

De visie

Wat zij belangrijk vinden

GHOR heeft unieke expertise en weet van wanten

Centralisten van de politie, brandweer en ambulancedienst zitten in één ruimte, nemen 1-1-2-oproepen en meldingen van professionals aan en sturen voertuigen en hulpverleners op pad. Belangrijk uitgangspunt bij het werk van de Meldkamer Rotterdam is dat de burger/patiënt/melder centraal staat, daar draait het in beginsel om. Een snelle en kwalitatief goede hulpverlening is daarbij het uitgangspunt. Hierbij houdt de meldkamer ook het belang van de hulpverlener en de organisaties achter de hulpverleners goed in het oog.

Geweldig staaltje van samenwerken
Alle ogen waren op Koningsdag 2015 gericht op het Koninklijk gezin dat Dordrecht bezocht. Om de openbare orde en veiligheid te bewaken, waren er naast de eigen hulpdiensten:

  • bomexperts,
  • speciale beveiligers,
  • een ambulanceboot,
  • tal van andere bijzondere expertises.

“Onze meldkamer was die dag de spin in het web. Bij de Koningsdag voorbereidingen heb ik de GHOR goed en plezierig leren kennen”, geeft Henri aan. “Cru gezegd is de GHOR een ‘slapende organisatie’: de GHOR komt pas in actie als de medische hulpverlening in de regio moet opschalen. Maar in de aanloop naar én op Koningsdag 2015, heb ik kunnen zien dat het team GHOR unieke expertise achter de hand heeft en van wanten weet. Op hun werkterrein dachten ze aan alles en wisten ze iedereen te mobiliseren om een veilige omgeving te creëren. Mede dankzij de GHOR werd het een vlekkeloos verlopen dag en in organisatorisch opzicht een voorbeeld voor andere regio’s.”

 

Artikelen van Meldkamer Rotterdam

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging