Huisartsenpost Gorinchem

Huisarts en zorg

Huisartsenzorg vormt binnen de eerstelijn de basis en de motor voor het realiseren van multidisciplinaire en integrale zorg.

Huisartsen in de regio Gorinchem willen met hun personeel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg kunnen leveren. Dit moet 7×24 uur dichtbij de patiënt en in goed gestructureerde samenwerking en in afstemming met andere disciplines en organisaties worden georganiseerd.

Huisarts en Zorg streeft ernaar een aansprekende en aanspreekbare organisatie te zijn die samenwerking met andere zorgaanbieders, wonen, welzijn, overheden en zorgverzekeraars/zorgkantoor ondersteunt.

 

Corné van Asten, Joke de Vries en Laurens van Ede

Directie HenZ

De werkwijze

Hoe ziet deze HAP eruit

Huisartsen organiseren veel samen

Huisarts en Zorg is het samenwerkingsverband van 73 huisartsen in de regio rond Gorinchem. Samen leveren zij vanuit 45 huisartsenpraktijken en de Centrale Huisartsenpost Gorinchem zorg aan circa 164.000 bewoners in zes gemeenten. Patiënten uit:

  • Gorinchem,
  • West Betuwe,
  • Altena,
  • Hardinxveld-Giessendam,
  • Molenlanden en
  • Vijfheerenlanden

kunnen zo 24 uur per dag en 7 dagen in de week dichtbij huis terecht voor kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg.

Huisarts en Zorg vertegenwoordigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Dat doet Huisarts en Zorg door de praktijken optimaal te ondersteunen om met voldoende tijd voor de patiënt goede huisartsenzorg te leveren. Huisartsen organiseren veel samen. Bijvoorbeeld de acute zorgverlening in avond-, nacht en weekenden via de Huisartsenpost.
Naast de Huisartsenpost maken ook de Zorggroep en de facilitaire ondersteuningsorganisatie onderdeel uit van Huisarts en Zorg. De Zorggroep regelt samen met andere eerstelijns hulpverleners en specialisten de zorgprogramma’s voor mensen met een chronische ziekte, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten of diabetes. Het facilitaire onderdeel van Huisarts en Zorg organiseert onder meer de nascholingen voor de aangesloten huisartsen en hun medewerkers.

De dagelijkse leiding van Huisarts en Zorg bestaat uit Corné van Asten, Joke de Vries en Laurens van Ede.

Artikelen van Huisartsenpost Gorinchem

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging