Coördinatie
bij rampen
en crises

GHOR is de verbinding tussen veiligheid en zorg

CORONAVIRUS

Blijf hier op de hoogte

Het coronavirus houdt ons nog steeds bezig!

Waar we hadden gedacht al onze focus op ons reguliere werk te kunnen richten, vraagt de coronacrisis nog steeds dagelijks om onze aandacht. Graag houden we iedereen op de hoogte van het werk van de GHOR, onze partners en de GGDHOR crisisorganisatie. Regelmatig plaatsen we daarover artikelen op onze nieuwspagina.

BEKIJK HIER ONZE NIEUWSPAGINA

 

fase 3

Nieuwsbrieven GGDGHOR over de Coronacrisis

lees ze hier

Met één druk op de foto’s direct naar de Corona nieuwsbrieven van 2020 en 2021.

De projectorganisatie van GGDGHOR Zuid-Holland Zuid laat in haar nieuwsbrieven zien wat zij vanaf moment van de uitbraak van het Coronavirus heeft ondernomen om deze crisis te beheersen. Zo zijn partners aan het woord, collega’s van de GGD organisatie over de inhoud van hun werk. Maar ook de collega’s van de GHOR over het stuk crisismanagement en de rol als verbinder die ze in in deze crisis hebben opgepakt.

Oproep

Nieuwsbrief mei 2021

nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief januari 2021

nieuwsbrief jan 2021

Nieuwsbrief oktober 2020

nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief juli 2020

nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juni 2020

nieuwsbrief juni

Wat doen we?

En waar we voor staan

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Doelstelling is onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. En hierdoor het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat doen wij

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

 • Preventie

  Preventie

 • Preparatie

  Preparatie

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

Laatste nieuws

Blijf altijd op de hoogte!

Onze partners

Samen één keten

De zorgketen is opgebouwd uit veel diverse, autonome partijen die allemaal verschillende belangen behartigen. Ze hebben hun eigen rol in rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het is essentieel dat er sprake is van een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen (GHOR-keten).

Bekijk de keten

Wie zijn we?

Het team van de GHOR

Het team GHOR, binnen de afdeling VRC van de Veiligheidsregio ZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De GHOR vervult haar taak namens de gemeenten in de regio; zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers.

Bekijk ons team

Nieuw jaar

Wat dit jaar ook weer gaat brengen, we zijn er klaar voor!

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging