Coördinatie
bij rampen
en crises

GHOR is de verbinding tussen veiligheid en zorg

CORONAVIRUS

Blijf hier op de hoogte

De berichten en maatregelen over het coronavirus volgen elkaar snel op!

Om iedereen de hoogte te brengen en te houden van wat er precies rond deze crisis gebeurt in onze regio (en op landelijk niveau) heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een speciale pagina op haar website gemaakt.

BEKIJK HIER DE CORONA PAGINA OP ZHZVEILIG

 

Oproep

Wat doen we?

En waar we voor staan

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Doelstelling is onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. En hierdoor het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat doen wij

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

 • Preventie

  Preventie

 • Preparatie

  Preparatie

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

Laatste nieuws

Blijf altijd op de hoogte!

Onze partners

Samen één keten

De zorgketen is opgebouwd uit veel diverse, autonome partijen die allemaal verschillende belangen behartigen. Ze hebben hun eigen rol in rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het is essentieel dat er sprake is van een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen (GHOR-keten).

Bekijk de keten

Wie zijn we?

Het team van de GHOR

Het team GHOR, binnen de afdeling VRC van de Veiligheidsregio ZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De GHOR vervult haar taak namens de gemeenten in de regio; zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers.

Bekijk ons team

Cees Vermeer

Coronacrisis

2021 staat in het teken van de vaccinatie. Blijf veilig!

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging