Coördinatie
bij rampen
en crises

GHOR is de verbinding tussen veiligheid en zorg

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Blijf hier op de hoogte

Nieuwe crisis: opvang van vluchtelingen uit Oekraïne!

Maart 2022 kreeg de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de opdracht binnen enkele weken tweeduizend opvangplekken te realiseren voor mensen die Oekraïne ontvluchten. Toen ging het in de slipstream ook voor de GHOR ineens heel hard en was het snel schakelen, agenda’s en mensen vrij maken en allemaal een stapje harder lopen om de opvang en zorg voor mensen die het al zo moeilijk hebben zo goed mogelijk te organiseren. Want het is de verantwoordelijkheid van de GHOR om de zorg rondom een opvanglocatie te regelen.

Huisartsenzorg is één van de dingen die wij voor de Oekraïens vluchtelingen hebben geregeld. Dit betekent wel meer druk op de toch al volle spreekuren van de huisartsen in onze regio. Om deze druk te verminderen hebben wij een informatie bijeenkomst georganiseerd voor de vluchtelingen op één van de gemeentelijke opvanglocaties (Piershil). Van deze bijeenkomst hebben wij een film gemaakt. In deze film legt een Nederlandse huisarts met behulp van een tolk uit hoe de zorg in Nederland geregeld is.

Deze film is hier te bekijken in 3 variaties (met of zonder ondertiteling):

BEKIJK HIER DE FILM

Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een speciale themapagina op haar website gemaakt voor en over de vluchtelingen uit Oekraïne.

BEKIJK HIER ZHZ Veilig

De Coronacrisis

lees het hier terug

Met één druk op de foto’s direct naar de Corona nieuwsbrieven van 2020 en 2021.

Vanaf begin 2020 tot en met 2022 hebben we met z’n allen in de ban van het Coronavirus geleefd. Voor de GHOR de langstdurende crisis in haar bestaan.

De projectorganisatie van GGDGHOR Zuid-Holland Zuid laat in haar nieuwsbrieven zien wat zij vanaf moment van de uitbraak van het Coronavirus heeft ondernomen om deze crisis te beheersen. Zo zijn partners aan het woord, collega’s van de GGD organisatie over de inhoud van hun werk. Maar ook de collega’s van de GHOR over het stuk crisismanagement en de rol als verbinder die ze in in deze crisis hebben opgepakt.

Oproep

Nieuwsbrief mei 2021

nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief januari 2021

nieuwsbrief jan 2021

Nieuwsbrief oktober 2020

nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief juli 2020

nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juni 2020

nieuwsbrief juni

Wat doen we?

En waar we voor staan

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Doelstelling is onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. En hierdoor het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat doen wij

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

 • Preventie

  Preventie

 • Preparatie

  Preparatie

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

Laatste nieuws

Blijf altijd op de hoogte!

Onze partners

Samen één keten

De zorgketen is opgebouwd uit veel diverse, autonome partijen die allemaal verschillende belangen behartigen. Ze hebben hun eigen rol in rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het is essentieel dat er sprake is van een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen (GHOR-keten).

Bekijk de keten

Wie zijn we?

Het team van de GHOR

Het team GHOR, binnen de afdeling VRC van de Veiligheidsregio ZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De GHOR vervult haar taak namens de gemeenten in de regio; zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers.

Bekijk ons team

Langdurige crises

Ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de GHOR een rol!

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging