Coördinatie
bij rampen
en crises

GHOR is de verbinding tussen veiligheid en zorg

Wat doen we?

En waar we voor staan

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Doelstelling is onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. En hierdoor het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat doen wij

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

  Op basis van wettelijke taken, vastgesteld bestuurlijk beleid en prestatieafspraken passend binnen het kwaliteitszorgsysteem, worden de GHOR-taken uitgevoerd. De DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de VRZHZ.

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

  Ons doel is gezamenlijk voorbereiden op een mogelijke grootschalige inzet. Door af te stemmen met de ketenpartners in de Witte Kolom en de multidisciplinaire partners, maken wij actuele plannen.

 • Preventie

  Preventie

  De GHOR adviseert het bestuur bij de besluitvorming voor het verstrekken van vergunningen. Het adviseren heeft als doel het voorkomen van grootschalige genees- en gezondheidskundige incidenten.

 • Preparatie

  Preparatie

  De voorbereiding op rampen en crises is een verantwoordelijkheid van de zorgpartners zelf.  De GHOR rapporteert het bestuur van de VRZHZ over de mate van deze voorbereiding.

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

  Met GHOR specifieke opleiding, training en mono- en multidisciplinaire oefeningen is de GHOR crisisorganisatie bevoegd en bekwaam om 24×7 haar taak uit te voeren.

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

  Slachtoffers krijgen onder alle omstandigheden verantwoorde zorg van de juiste hulpdiensten. Het is de GHOR die de gezondheidszorg bij rampen en crises coördineert.

Onze partners

Samen één keten

De zorgketen is opgebouwd uit veel diverse, autonome partijen die allemaal verschillende belangen behartigen. Ze hebben hun eigen rol in rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het is essentieel dat er sprake is van een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de geneeskundige hulpverleningsketen (GHOR-keten).

Bekijk de keten

Wie zijn we?

Het team van de GHOR

Het team GHOR, binnen de afdeling VRC van de Veiligheidsregio ZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De GHOR vervult haar taak namens de gemeenten in de regio; zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers.

Bekijk ons team

Laatste nieuws

Blijf altijd op de hoogte!

Voorbereiden!

Wacht niet tot je in een crisis belandt om dan met een crisisplan te komen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging