Albert Schweitzer ziekenhuis

Zorg met hoofd, hart en ziel!

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is het topklinisch opleidingsziekenhuis van Zuid-Holland Zuid, waar maar liefst 35 medische specialismen worden beoefend.

De hoofdlocatie Dordwijk in Dordrecht is primair een centrum voor complexe zorg en acute interventie. De Intensive Care heeft de hoogst haalbare classificatie (level 3), de Spoedeisende Hulp bevindt zich op het niveau nét onder de academische Traumacentra (level 2).
In Zwijndrecht is een basis-plusziekenhuis gevestigd.
In Sliedrecht bevindt zich een centrum voor poliklinische zorg en onderzoek. Tenslotte houden diverse medische specialismen uit het Albert Schweitzer ziekenhuis spreekuur in Gezondheidscentrum GOED in Ridderkerk.

In dit ziekenhuis zetten ruim 200 artsen, 3200 medewerkers en 500 vrijwilligers zich voor de patiënten in ‘Met Hoofd, Hart en Ziel’!

Peter van der Meer

Voorzitter Raad van Bestuur ASz

De visie

Wat zij belangrijk vinden

Elkaar weten te vinden is van levensbelang!

“Tijdens mijn kennismaking met het Albert Schweitzer ziekenhuis, heb ik een dienst meegelopen op onze Spoedeisende Hulp. Niet lang daarna mocht ik datzelfde doen met een ambulancebemanning. Het was voor mij uitermate leerzaam om te zien hoe druk het kan zijn in de acute zorg in onze regio, hoe de logistiek werkt en welke stations een patiënt passeert in de Witte Kolom”, aldus Peter.
“Met zwaailichten over de snelweg, stoplichten die voor ons op groen sprongen, echt zieke mensen tegenkomen en vooral bij de mensen thuis over de vloer komen nadat 112 is gebeld! Ik was zeer onder de indruk van de taakverdeling tussen personen en rollen, van de huisarts tot aan de medisch specialist”.

Keten
“Zonder veel woorden zijn we als partners in de keten al heel goed op elkaar afgestemd. Toch zag ik ook wel dat er kwetsbaarheden zitten in de samenwerking en de overdracht van patiënten en gegevens, onder meer op het gebied van communicatie, ICT en verschillen in systematiek.
Kwetsbaarheden willen we in ons vak minimaliseren en liefst uitsluiten. Maar juist als de druk plotseling hoog wordt – bij rampen of incidenten – is dit een extra uitdaging en moeten we elkaar toch weten te vinden. De GHOR speelt daarbij een onmisbare rol als netwerkorganisatie, aanstuurder en faciliteerder in zowel de koude als de warme situatie. De GHOR helpt de ‘witte organisaties’ om elkaar te (leren) kennen, te begrijpen en direct te vinden wanneer dat nodig is. En dat kan letterlijk van levensbelang zijn!”

Artikelen van Albert Schweitzer ziekenhuis

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging