GHOR blijft in beweging

Bekijk de volgende stappen van de GHOR

Locatie: CoPI op locatie en RCC

ROT / CoPI oefening

Gecombineerde multidisciplinaire oefening met CoPI op locatie en ROT in het Regionaal Coördinatie Centrum.

Lees verder
Locatie: CoPI op locatie en RCC

ROT / CoPI oefening

Gecombineerde multidisciplinaire oefening met CoPI op locatie en ROT in het Regionaal Coördinatie Centrum.

Lees verder
Locatie: CoPI op locatie en RCC

ROT / CoPI oefening

Gecombineerde multidisciplinaire oefening met CoPI op locatie en ROT in het Regionaal Coördinatie Centrum.

Lees verder
Locatie: Brandweerkazerne ’s-Gravendeel

Training Liaison CoPI

In de CoPI-unit zelf wordt een interactieve training gegeven aan liaisons/vertegenwoordigers vanuit de zorginstelling die in de CoPI-unit ter plaatse komen bij een incident.

Lees verder
Locatie: Kromhout Kazerne Utrecht

Netwerkdag Nafase

Bent u werkzaam in de nafase van een ramp of crisis, of bent u betrokken bij de voorbereiding op de nafase van een ramp of crisis? En wilt u graag externe partners met dezelfde actieve betrokkenheid bij het thema nafase leren kennen…

Lees verder
Netwerkdag Nafase
Locatie: Zalmhuis, Capelle a/d IJssel

Themabijeenkomst Grip op Griep

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert op dinsdag 11 december 2018 een themamiddag/avond met als onderwerp ‘Grip op Griep, hoe bereiden we ons voor op een volgende griepepidemie?’

Lees verder
Locatie: IFV te Arnhem

GGB, de lessen tot nu toe en verwachtingen voor de toekomst

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) bestaat als bijstandsmodel alweer enkele jaren. De daadwerkelijke inzetten zijn gelukkig nog beperkt gebleven maar juist door te oefenen is ook de nodige ervaring opgedaan. Over de lessen die we hieruit hebben getrokken en hoe we naar de…

Lees verder
GGB event IFV

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging