Bertina Marelis

Hoofd GHOR

Bertina is sinds november 2023 een nieuw gezicht bij de GHOR.
Na jaren als manager te hebben gewerkt voor de gemeente Rotterdam, heeft zij de overstap gemaakt naar de Veiligheidsregio ZHZ. Waar zij als Hoofd van zowel team Bevolkingszorg als het team van de GHOR aan het roer staat.

De GHOR is niet geheel onbekend voor Bertina, daar zij vanuit haar piketrol bij de gemeente Rotterdam al kennis heeft opgedaan met de dienstverlening van de GHOR.

Bertina is sterk gericht op onderlinge verbindingen waarbij zij ondersteunend en sturend wil zijn. Een mooie competentie die past bij ons team. Dit omdat we als GHOR de komende jaren op proactieve wijze gaan anticiperen op gevraagde ontwikkelingen waarbij wij onze zorgpartners zo goed als mogelijk weten te ondersteunen.
Tevens wil Bertina met haar team een goede gesprekspartner zijn voor onder andere onze DPG en het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ.

Bertina

Optimisme is het geloof dat leidt tot prestatie: niets kan worden gedaan zonder hoop

Artikelen van Bertina Marelis

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging