Dit doen we!

Overzicht van onze kerntaken

De GHOR is ....

… de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast adviseert de GHOR andere overheden en organisaties op dit gebied.

De GHOR werkt namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun inwoners.

De zes kerntaken van de GHOR

De minimale wettelijke GHOR-taken

 • Beleid

  Beleid en prestatieafspraken

  De GHOR-taken worden uitgevoerd op basis van wettelijke taken, vastgesteld bestuurlijk beleid en prestatieafspraken passend binnen het kwaliteitszorgsysteem. De DPG legt verantwoording af aan het bestuur van de VRZHZ.

 • Planvorming

  Voorbereidende planvorming

  De planvorming is afgestemd met de ketenpartners in de “Witte Kolom” en met de multidisciplinaire partners. De plannen zijn actueel met als doel het gezamenlijk voorbereiden op een mogelijke grootschalige inzet.

 • Preventie

  Preventie

  De GHOR adviseert het bestuur bij de besluitvorming voor het verstrekken van vergunningen. Het adviseren heeft als doel het voorkomen van grootschalige genees- en gezondheidskundige incidenten.

 • Preparatie

  Preparatie

  Zorgpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. De GHOR rapporteert het bestuur van de VRZHZ over de mate van deze voorbereiding.

 • Opleiden

  Opleiden, trainen en oefenen

  De hoogwaardige GHOR crisisorganisatie is met GHOR specifieke opleiding, training en mono- en multidisciplinaire oefeningen bevoegd en bekwaam om 24×7 haar taak uit te voeren.

 • Nazorg

  Repressie en nazorg

  De GHOR coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises. Hierdoor krijgen slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg van de juiste hulpdiensten.

Evenementen

.. en de veiligheid

De rol van de GHOR

Met het organiseren van een evenement doen organisaties en gemeenten er alles aan om de bezoekers een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt tijdens de kerstmarkt of een blessure oploopt bij een hardloopwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij meerdaagse evenementen?

Bekijk hier wanneer de GHOR advies geeft

Sun en Dutch glow

De positionering..

..en afstemming van de GHOR

De rol van de DPG

De zorgketen is opgebouwd uit diverse, autonome partijen. Deze hebben allemaal een eigen rol en verschillende verantwoordelijkheden in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een vlotte, adequate en eenduidige aansturing van de GHOR-keten is essentieel.

De Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke GHOR-taken. In de voorbereidingsfase wordt de DPG ondersteund door het GHOR-team.
De GHOR doet dat in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en onder leiding van de DPG. Het bestuur van de DG&J stelt, in afstemming met het bestuur VRZHZ, de DPG aan.

positionering van de GHOR

Kwaliteit

Transparant en efficiënt werken

HKZ certificering

De GHOR Zuid-Holland Zuid staat voor kwaliteit. Sinds april 2005 is de organisatie gecertificeerd volgens de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Dit certificaat geeft aan dat instellingen goed georganiseerd zijn, cliënten centraal stellen, continu werken aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteren en voldoen aan de eisen die door de sector zelf, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Kwaliteit van de GHOR

Downloads

Benieuwd naar wat er gebeurt binnen de Witte Kolom?

Bekijk hier het jaaroverzicht 2017
Bekijk hier het jaaroverzicht 2016
Bekijk hier het jaaroverzicht 2015

De GHOR verstuurt regelmatig nieuwsbrieven, zowel digitaal als op papier. Bekijk ze hieronder!

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging