Reinier Wapperom

Beleidsadviseur GHOR

Reinier heeft binnen de afdeling Crisisbeheersing een stap gemaakt naar voor hem onbekend terrein.

Na werkzaam te zijn geweest bij de Koninklijke Marechaussee, Brandweer en team Crisisbeheersing gaat hij nu aan de slag als Beleidsadviseur bij de GHOR.

Reinier zal zich bij ons gaan bezighouden met het verder uitwerken van het Zorgrisicoprofiel en de ontwikkelingen die daaruit voortvloeien. Een ander speerpunt waar hij mee aan de slag zal gaan met de collega’s is: het verder opzetten en ontwikkelen van het Geneeskundig beeld om onze partners in de regio een gezamenlijk beeld te geven tijdens een crisis. Twee belangrijke onderwerpen waar Reinier met al zijn ervaring goed zijn ei in kwijt kan.

Zonder pijn geen groei

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging