GHOR

Uitgebreide samenwerking tussen GGD ZHZ en GHOR vastgelegd

De GGD ZHZ en de GHOR werken veel nauw samen, vooral tijdens crisissituaties. Om afspraken over deze samenwerking helder te hebben, ondertekenden Caren Frentz en Eveline Schurink gisteren het convenant tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de GGD ZHZ.

Waarom afspraken maken

Hoe werk je samen, met wie en wanneer? Belangrijke componenten in de afspraken die de GHOR (als onderdeel van de VRZHZ) maakt met haar acute zorgpartners in het bestrijden van een crisis. Dit met als doel om wederzijdse verwachtingen over de voorbereiding op- en het bestrijden van crisis vast te leggen.

ghor

Onderlinge versterking

Eveline Schurink, directeur Publieke Gezondheidszorg: “Onze samenwerking is steeds verder geïntensiveerd. De ‘crisisorganisatie GGDGHOR’ is daar een goed voorbeeld van. In deze crisisorganisatie werken we samen in een opschaling binnen de GGD ZHZ als ook een opschaling vanuit de GHOR en/of de Veiligheidsregio.”

Een uitbraak van een infectieziekte, grote onrust naar aanleiding van een zedenzaak of juist de gezondheidskundige effecten van gevaarlijke stoffen. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden waarbij de gezamenlijke crisisorganisatie van de GGD ZHZ en de GHOR van groot belang is.
“Om die reden was het tijd voor een update van het convenant,” geeft Caren Frentz, directeur Veiligheidsregio ZHZ aan, “we bekrachtigen hiermee onze steeds verder gegroeide samenwerking weer opnieuw.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging