DPG

Eveline Schurink benoemd als DPG: “Als de crisis zich voordoet, dan zijn we er samen klaar voor!”

Vandaag 7 december 2023 is Eveline Schurink door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid benoemd als Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Eveline voert al sinds mei dit jaar op interim basis de taken van deze functie uit en vandaag is besloten dat zij blijft. Mooi moment om inzicht te krijgen in de taken van Eveline Schurink als Directeur Publieke Gezondheid, waarmee zij ook aan het hoofd staat van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

De zorg doet het licht uit

Een crisis of groot incident raakt veelal de gezondheid of de gezondheidszorg. Daarbij komt de “witte kolom”; het netwerk van zorgpartners in de regio, in beeld. Slachtoffers en/of patiënten worden opgevangen en behandeld, vervoer wordt gecoördineerd en ter plaatse worden gezondheidseffecten in kaart gebracht. Wanneer een brand is geblust en de sporthallen met slachtoffers leeg zijn, dan gaat het werk voor de gezondheidszorg nog door. Denk aan psychosociale hulp die wordt geboden aan omstanders of slachtoffers. Of het uitvoeren van een gezondheidsonderzoek om de effecten op lange termijn te monitoren. Bij een dergelijke crisis doet de zorg het licht uit.

De GHOR heeft als doel om een goed op elkaar afgestemd netwerk van zorgpartners te bevorderen om de impact van rampen en crises op de gezondheid van burgers te beperken. De DPG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke GHOR-taken; zoals het ontwikkelen van het actuele Zorgrisicoprofiel en het trainen van de witte kolom hoe te handelen in crisis en rampen. In de voorbereiding van crisis en rampen ondersteunt het GHOR bureau de DPG. In de warme fase werkt het GHOR bureau samen met de GGD in een gezamenlijke crisisorganisatie en staat waar nodig in contact met de zorgpartners.

DPG

Wat doet de DPG?

Eveline: “Er is een afhankelijkheid tussen de reguliere en opgeschaalde zorg en de gemeentelijke verantwoordelijkheid in crisis en rampen, ieder vanuit een eigen rol. Als DPG ben ik verbinder tussen gemeenten en het zorgveld. Ik ondersteun en adviseer de voorzitter van de Veiligheidsregio in de regio en het lokale bestuur. Het GHOR bureau ondersteunt mij hierbij.”

Eveline in actie: Gemeentelijk BeleidsTeam oefening Alblasserdam 29 nov 2023

Adviseur, coördinator en verbinder; dat is de GHOR!

Twee belangrijke taken van de GHOR zijn adviseren en coördineren. Wanneer er geen sprake is van een ramp of crisis werkt de GHOR door advisering en informatievoorziening aan partners aan een goede voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening. Een voorbeeld hiervan is het opstellen en het oefenen van plannen en procedures die nodig zijn tijdens een crisis.
Wanneer er wel sprake is van een ramp of crisis, bewaakt de GHOR onder andere de continuïteit van de geneeskundige hulpverlening. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening tijdens een incident of crisis blijft de verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.
“We zijn een netwerkorganisatie pur sang”, gaat Eveline verder, “samen met de zorgpartners bereiden we crises voor, van preventie in de koude fase tot uitvoering in de warme fase. Als de crisis zich voordoet, dan zijn we er samen klaar voor!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging