Eveline Schurink

Directeur Publieke Gezondheid

Eveline is sinds mei 2023 Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van Zuid-Holland Zuid en vanuit die rol is zij ook de opdrachtgever van het GHOR bureau. Eveline is met haar opleiding en werkervaring in zowel de zorg als de overheid de juiste vrouw om de rol van DPG uit te voeren.

De rol van de DPG is een bijzondere. Er is een grote afhankelijkheid tussen de zorgpartners en de gemeentelijke verantwoordelijkheid in crisissituaties. In de warme fase heeft zij samen met de GHOR een rol in de continuïteit van de acute zorg; de witte keten. Daarnaast bewaakt zij met de GHOR in de warme fase middels vier kernprocessen de publieke gezondheidszorg; infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidskundig onderzoek. In de koude fase zorgt zij met de GHOR voor de benodigde voorbereiding. Als DPG is Eveline verbinder tussen gemeenten en het zorgveld. Het is mooi hoe haar ervaring uit onder andere de gemeente Hoeksche Waard en de jeugdhulp hier samen komen.

Eveline gaat voorop om samen met de zorgpartners crises voor te bereiden; van preventie in de koude fase tot uitvoering in de warme fase. Als de crisis zich voordoet, dan zijn we er samen klaar voor!

Wanneer een brand is geblust en de sporthallen met slachtoffers leeg zijn, dan gaat het werk voor de gezondheidszorg nog door.

Artikelen van Eveline Schurink

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging