Jeroen Peeters

Adviseur GHOR Vakbekwaamheid

Jeroen is ondertussen al weer enige tijd werkzaam binnen het werkveld van veiligheid, crisisbeheersing en vakbekwaamheid.

Na enkele omzwervingen via een paar gemeenten, een andere veiligheidsregio en een trainings- en adviesbureau, is hij in 2012 terecht gekomen bij de GHOR ZHZ. Jeroen focust zich in zijn werk met name op het ontwikkelen en coördineren van multi-disciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten en zorgt daarbij dat de GHOR-elementen hierin goed vertegenwoordigd zijn.

Eveneens is hij verantwoordelijk voor het vakbekwaam maken en behouden van een deel van de GHOR-piketleden (Officier van Dienst Geneeskundig, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg en Dienstdoende Directeur Publieke Gezondheid) en kunnen de geneeskundige ketenpartners ook altijd bij Jeroen terecht en geeft hij hen gevraagd èn ongevraagd advies op het gebied van vakbekwaamheid.

Leren is tegen de stroom in roeien: wie niet leert, drijft af - Mao Tse Toeng

Artikelen van Jeroen Peeters

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging