overdracht

Hoe zorg je voor ‘overdracht’ bij een langdurige crisis?

In de Sectie GGDGHOR werken we met heel wat functionarissen. Als een incident of crisis lange tijd duurt dan kan het voorkomen dat de aanwezige bezetting vervangen moet worden. Je moet dan zorgen voor een juiste overdracht van onder andere de uitgezette acties, besluiten en knelpunten die er nog zijn naar de ‘nieuwe ploeg’.

En juist deze overdracht werd beoefend in de Sectie GGDGHOR in volle bezetting tijdens twee oefendagen.

overdracht

Pittige situaties in het scenario

Een groot verkeersincident, diverse slachtoffers, een diefstal van een gevaarlijke stof uit een lab. Dit waren enkele van de pittige situaties waarmee de sectie GGDGHOR werd geconfronteerd.

In dit filmpje wordt uitgelegd wie plaatsnemen in de Sectie GGDGHOR en wat zij doen.

Belangrijk doel van deze oefeningen was de overdracht. In de ochtend startte dan ook één sectie-bezetting en deze werd in de loop van de dag overgenomen door een nieuwe bezetting. Tijdens de meeste oefeningen is hier geen gelegenheid voor, dus het was goed dit eens onder de aandacht te brengen.

Niet alleen overdracht ook scenario-denken

Naast overdracht was er ook aandacht voor aspecten als scenario-denken, het maken van werkafspraken en loggen van acties en besluiten. Hier is in de evaluatiemomenten uiteraard op teruggeblikt en dit leverde in ieder geval de volgende leerpunten op:

  • Neem je tijd voor een goede “warme” overdracht, als team en op individueel niveau. Maak hiervoor als team een duidelijk plan en houd je hier ook aan.
  • Benoem concreet de werkafspraken die je maakt als team. Ook al ben je een ervaren team en doe dit ook steeds weer wanneer er nieuwe mensen aansluiten in je team. Dit voorkomt onduidelijkheden.
  • Spreek niet te veel in afkortingen/vaktaal en stel elkaar vragen bij onduidelijkheden.

De deelnemers hebben de oefening als overwegend positief ervaren. Ze waren enthousiast en er heerste een goede team-sfeer. De deelnemers vonden het erg waardevol om weer met zijn allen bij elkaar te zijn, elkaar beter te leren kennen en op inhoud met elkaar de diepte in te gaan.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging