hoogwater

Drechtzorg bereidt deelnemersraad voor op hoogwater

Op woensdag 6 maart vond in Ameide een crisisbijeenkomst plaats voor de deelnemersraad van Drechtzorg, gericht op het thema ‘hoogwater’. Directeur Publieke Gezondheid Eveline Schurink had dit thema als lid van het bestuur van Stichting Drechtzorg geïntroduceerd.

Start van de crisisbijeenkomst

Ter voorbereiding op de bijeenkomst hadden de deelnemers een scenariokaart ontvangen, waarmee ze zich individueel konden voorbereiden op de vragen die centraal stonden in de bijeenkomst. Na een introductie door Eveline Schurink en gespreksleider Arthur van Lohuijzen (Trimension) gaf Marcel Huijbrechts, Beleidsadviseur Brandweerzorg en Crisisbeheersing, een inleiding over de voorbereiding van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op hoogwatercrises.

Het hoofddoel van de bijeenkomst was tweeledig:

  • Ten eerste het verkrijgen van inzicht in de informatiebehoefte, knelpunten en mogelijke strategische besluiten in de zorgketen bij extreme weersomstandigheden.
  • Ten tweede, om kansen voor verbetering in de ketensamenwerking tijdens crisis in kaart te brengen.

hoogwater

Risicogebied

De bijeenkomst vond plaats bij zorginstelling Waardeburgh in Ameide. Ameide ligt in de Alblasserwaard, een risicogebied waar mogelijk bij hoge waterstanden in de rivieren serieuze problemen kunnen ontstaan. Eveline: “Voor instellingen in de omgeving van de Alblasserwaard heeft hoogwater ingrijpende gevolgen. Ook daar kunnen gas, water, licht, telefonie en internet haperen of het begeven.”
Instellingen uit de overige gedeelten van onze regio moeten ook rekening houden met het onderlopen van hun gebouwen en de beperkte tijd die er is om mensen naar hoger gelegen gebieden of verdiepingen te krijgen. Afhankelijk van hoe snel het water komt en hoe hoog de druk is, kunnen leidingen in de grond scheuren. Wat betreft telefoon en internet; door uitval en overbelasting zal communiceren steeds moeilijker worden.

Hoe mooi is het om juist nu in de ‘koude fase’, zoals wij dat noemen, op een dergelijk risico met elkaar voor te bereiden!

– Eveline Schurink.

Wat komt er op je af bij een crisis als hoogwater?

hoogwaterTijdens de crisisbijeenkomst zijn de deelnemers in subgroepen verdeeld om aan de hand van een realistisch scenario een aantal vragen te bespreken. De vragen die in de voorbereiding naar voren kwamen, waren:

  1. Wat betekent dit scenario voor jouw instelling en sector?
  2. Wat betekent het voor anderen als jouw instelling in acute nood komt?
  3. Wat heb je van elkaar en de GHOR nodig?

Daarna in het plenaire gedeelte werden de bevindingen teruggekoppeld en werd er gediscussieerd over welke besluiten je bestuurlijk moet afstemmen.

Positieve feedback en bewustwording

De bijeenkomt werd als zeer waardevol ervaren door de aanwezigen, waaronder Peter Boudewijn, voorzitter van Raad van Bestuur van RST Zorgverleners.

Peter: “Wij zijn als RST Zorgverleners actief in de wijkverpleging, dus als onderdeel van deze keten vond ik het zeer waardevol om aanwezig te zijn. Vooral ook het nadenken over het scenario ervaarde ik als zinvol. Ik denk dat de meeste organisaties er niet bij stil hebben gestaan en zich niet gerealiseerd hebben wat een impact een dergelijk crisistype kan hebben. De belangrijkste fase, na alarmering, is enorm cruciaal.
De handelingen die je dan moet treffen om bijvoorbeeld je bewoners en cliënten te evacueren zijn van levensbelang. Een voorbereiding zoals waar we nu over nagedacht hebben, kan ook werken voor een incident zoals langdurige stroomuitval. Het zaadje van bewustwording is bij ons allen weer gepland en vraagt ook om een vervolg!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging