bestrijden

Een crisis kan je nooit alleen bestrijden

Hoe werk je samen, met wie en wanneer? Belangrijke componenten in de afspraken die de GHOR maakt met haar acute zorgpartners in het bestrijden van een crisis.

De GHOR als onderdeel van de Veiligheidsregio (VRZHZ) maakt samenwerkingsovereenkomsten met acute zorgpartners. Dit met als doel om wederzijdse verwachtingen over de voorbereiding op- en het bestrijden van crisis vast te leggen. Incidenten zoals het laatste treinongeluk in voorschoten of recente incidenten in Zuid-Holland Zuid laten zien dat dit belangrijk is en blijft.

Zo was het de tijd om de samenwerkingsovereenkomsten (ook wel convenanten genoemd) met de Ambulancedienst en de Huisartsen te updaten en opnieuw te ondertekenen door de directeuren.

GHOR en Ambulancedienst herzien samenwerkingsovereenkomst

“De vorige versie was weer toe aan een update, dus een goed moment om de huidige afspraken weer eens tegen het licht te houden: is alles nog actueel, of zijn er namen, procedures en wetgeving veranderd of bijgekomen? Zijn er andere ontwikkelingen die goed zijn om mee te nemen in deze update?”, vertelt beleidsadviseur GHOR Jeroen Peeters.

“Eveneens is het een goed moment om te reflecteren ten aanzien van hoe de onderlinge samenwerking verloopt. Gezamenlijke conclusie was dat we beide eigenlijk erg tevreden zijn over hoe het loopt. We weten elkaar goed te vinden en werken op diverse vlakken met elkaar samen, met mooie resultaten als gevolg. Uiteraard zijn we het niet altijd met elkaar eens, maar dat is ook niet erg. Zo houd je elkaar ook scherp.”

Het traject is afgesloten met de officiële ondertekening, door de directeur Publieke Gezondheid (DPG) Zuid-Holland Zuid Cees Vermeer en de directeur van de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid Hans Janssen.

bestrijden

Naast HaROP ook convenant weer crisisbestendig

“We hebben de lessen die we met elkaar geleerd hebben tijdens de COVID periode in het vernieuwde HuisartsenRampenOpvangPlan (HaROP) terug laten komen!”, aldus Jos Bal beleidsadviseur bij de GHOR. “Zaken zoals onderlinge samenwerking, wie moet je bereiken, hoe werk je samen, met wie en wanneer hebben we daarin opgenomen. De goede samenwerking met de huisartsen in onze regio wordt hiermee bevestigd.”

Goed samenwerken is een randvoorwaarde voor goed crisismanagement

– Jos Bal

“Na het updaten van het HaROP was ook het convenant aan de beurt om bijgesteld te worden aan de nieuwe werkwijze van samenwerken. Hier staan alle zorggroepen en Huisartsenposten, directeur VRZHZ en de DPG achter. Een crisis kan je nooit alleen bestrijden, daar heb je de juiste samenwerking voor nodig. Goed dat we daarom met elkaar het convenant ondertekenen.

Bonus daarbij is dat we onze goede relatie hiermee vastleggen door een officiële ondertekening:

  • de plv directeur Publieke Gezondheid ZHZ Paul van Hattem,
  • algemeen directeur Veiligheidsregio ZHZ Caren Frentz,
  • voorzitter crisisteam Huisartsen ZHZ Adri Evertse,
  • voorzitter Raad van Bestuur DrechtDokters Hilda van den Oosterkamp,
  • algemeen directeur Huisarts en Zorg Corné van Asten,
  • (op foto afwezig: Zorgroep Hoeksewaard en Huisartsenpost ’t Hellegat).

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging