Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Ambulancezorg en meldkamer

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Zuid-Holland Zuid bestaat uit een ambulancedienst en een meldkamer. 

Zo’n 200 medewerkers (het merendeel ambulance-verpleegkundigen en -chauffeurs) reageren jaarlijks op 30.000 à 40.000 hulpvragen vanuit de Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard.
De meldingen van patiënten, huisartsen en passanten komen binnen op de Meldkamer Ambulancezorg in het World Port Center in Rotterdam. Daarvandaan worden met behulp van de modernste communicatie- en navigatiesystemen twintig spoedambulances (A-wagens) en twee zorgambulances (B-wagens, voor besteld vervoer) aangestuurd.

Spoedmelding
De zes ambulanceposten zijn verspreid over de regio, omdat een ambulance volgens de wet binnen vijftien minuten na een spoedmelding bij de patiënt aanwezig moet zijn. De standplaatsen van de ambulances zijn:

  • Dordrecht,
  • Zwijndrecht,
  • Papendrecht,
  • Klaaswaal,
  • Schelluinen,
  • Streefkerk.

De RAV Zuid-Holland Zuid is ook verantwoordelijk voor het beheer en de inzet van het GGB-voertuig (Grootschalige Geneeskundige Bijstand). Dit calamiteitenvoertuig is speciaal ingericht voor inzetten tijdens grote calamiteiten met zó veel gewonden, dat zij niet allemaal direct naar een ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Het voertuig haalt geen patiënten op, maar brengt een ‘gewondennest’ naar de rampplek. De bemensing van deze bijzondere ambulance bestaat uit drie ambulanceverpleegkundigen en drie ambulancechauffeurs.

Hans Janssen

Directeur RAV ZHZ

De visie

Wat zij belangrijk vinden

Bij grote incidenten staan wij vooraan in de keten

De ambulancezorg is volop in beweging. Onze rol is aan het veranderen van noodhulpverleners naar maatschappelijke dienstverleners en wij krijgen meer en meer een eigen positie binnen de gezondheidszorg. Steeds hogere kwaliteits- en opleidingseisen worden aan ons gesteld. Overheid en verzekeraars verwachten van ons meer samenwerking met partners in de zorgketen:

  • huisartsen,
  • ziekenhuizen,
  • de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Rol in preventie en welzijn
Zo hebben we de wettelijke taak gekregen om oog te hebben voor huiselijk geweld en mishandeling. Wanneer onze collega’s in een gezin of huishouden het vermoeden krijgen dat daarvan sprake is, maken we een zorgmelding bij de instantie Veilig Thuis. Bij dit alles krijgen we het ook almaar drukker.

Spoedhulp bij ongevallen en ziekte
Het woord ambulance blijft onlosmakelijk verbonden met zwaailichten en sirenes. Tijdens grote incidenten treedt het systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand in werking. Onze medewerkers staan dan vooraan in de keten en letterlijk ‘met de laarzen in de modder’. Naast de hulpverlening, ‘managen’ we samen met alle partners de crisis, zodat die niet onnodig groot wordt. De GHOR helpt ons om optimaal voorbereid te zijn op deze zware taak!

Artikelen van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging