Care Sector grijpt haar kans!

De GHOR biedt ieder jaar OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) activiteiten aan bij zorginstellingen uit de Care Sector. Ook dit jaar hebben we weer een passend aanbod gedaan, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, en hier is goed gebruik van gemaakt.

Jeroen Peeters , adviseur OTO: “De behoeften van de zorginstellingen lopen uiteen, mede doordat het niveau verschilt. Daarnaast blijkt er grote behoefte te bestaan aan scholingsmomenten met het eigen CrisisBeleidsTeam (CBT), op eigen locatie. Dat is de reden dat we dit jaar drie standaardactiviteiten voor de CBT’s hebben aangeboden, namelijk:

  • een basisopleiding,
  • een verdiepingstraining en
  • een oefening.

Wanneer een zorginstelling interesse had, konden ze zich bij ons melden. De eerste acht waren dan de gelukkigen.”

In gesprek

“Met deze zorginstellingen ben ik samen met collega Anouk van Galen in gesprek gegaan. Samen met iemand van de zorginstellingen hebben we gekeken welke OTO activiteit het beste past bij waar het CBT op dit moment staat in hun ontwikkeling”, gaat Jeroen verder.

Meer ideeën

“Gaandeweg de gesprekken kwamen er meerdere onderwerpen aan bod. Zoals bijvoorbeeld incidenten die ze hebben meegemaakt: soms leven er nog vragen naar aanleiding hiervan en konden we hen voorzien van tips of koppelen aan een andere instelling die een soortgelijke ervaring heeft.

Ook kwamen zorginstellingen met leuke ideeën voor OTO-activiteiten die we kunnen organiseren in de toekomst. Zo kwam Het Parkhuis met het idee om een keer een gezamenlijke table-top-oefening te doen met het RIVAS en Albert Schweitzer ziekenhuis, die in Dordrecht gezamenlijk in één pand gevestigd zijn. Als GHOR initiëren we graag een dergelijke activiteit, dus dit nemen we dan uiteraard mee als input voor de planning van 2020.

Zorgwaard kwam tijdens dit gesprek bijvoorbeeld weer met de vraag aan ons om eens een onafhankelijke toets bij hen uit te voeren op het gebied van crisismanagement. Of wij dus eens kritisch willen bekijken hoe zij zaken hebben georganiseerd op dit vlak en of zij de zaken ook zo uitvoeren zoals dit in de planvorming beschreven staat. Wij worden heel enthousiast van dit soort vragen en willen dit graag een keer als pilot doen. In het najaar volgt daar meer nieuws over.”

scholings activiteiten

Bijvangst is groot

“Een leuke bijvangst van dit soort gesprekken. Je komt om te praten over OTO activiteiten, om vervolgens naar huis te gaan met meer ideeën en leuke initiatieven. Iets waar wij als GHOR iets aan hebben, maar zeker ook de zorginstellingen in onze regio!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging