Traumacentrum Zuidwest-Nederland

Netwerk, kennis en MMT

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) is onderdeel van het Erasmus MC en heeft drie functies:

  1. Het onderhouden van het Netwerk voor de traumazorg, de acute zorg en de opgeschaalde zorg. Het Traumacentrum ZWN organiseert hiertoe meerdere expertisegroepen en sub-regionale keten overleggen in de regio.
  2. Een Kenniscentrumfunctie voor de onderwerpen traumazorg, acute zorg en opgeschaalde zorg. Aan deze functie wordt invulling gegeven door de Traumaregistratie, de organisatie van refereeravonden, casuïstiekbesprekingen, oefeningen, trainingen en het uitvoeren van onderzoek.
  3. Het Mobiel Medisch Team (MMT). Het MMT wordt ingezet wanneer bij een ongeval direct specialistische medische zorg ter plaatse noodzakelijk is. Deze zorg is aanvullend op de ambulancezorg. Het MMT en de ambulanceverpleegkundigen werken daarbij nauw samen om de beste zorg aan de patiënt te leveren. Het MMT verplaatst zich per (trauma)helikopter of auto.

Dennis den Hartog

Hoofd Traumacentrum ZWN

De visie

Wat zij belangrijk vinden

24 uur per dag staan gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten klaar!

Het Traumacentrum ZWN is een netwerkorganisatie dat zich richt op de coördinatie en afstemming van de traumazorg, de acute zorg en de opgeschaalde zorg in de regio Zuidwest-Nederland met als doel om de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen met de juiste zorg en door de juiste hulpverlener.

Het Traumacentrum ZWN ondersteunt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), een bestuurlijk overleg van de regio Zuidwest-Nederland. De zorgaanbieders van acute zorg zijn binnen dit overleg met elkaar verbonden. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg.

Het ROAZ heeft de volgende taken:

  • in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio,
  • inzicht in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid,
  • afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg,
  • ondersteuning voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Artikelen van Traumacentrum Zuidwest-Nederland

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging