geluk

GHOR en partners dragen bij aan een klein beetje geluk – deel 2

Het afgelopen jaar droeg de GHOR met partnerorganisaties bij aan zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. In twee delen belichten Tamara Schiedon van de GHOR, Marianne de Rooze en Wim Gijzen van de crisisprojectgroep GGDGHOR, jeugdverpleegkundige Cora Booij en projectleider Publieke Gezondheidszorg Nieuwkomers Aniek Ennen, uiteenlopende aspecten die hierbij komen kijken.

Van jeugdgezondheidszorg en samenwerking tussen huisartsen tot mentale zorg. In deel 1 kwamen Marianne de Rooze en Cora Booij aan het woord, en in dit deel Aniek Ennen en Tamara Schiedon.

Aniek Ennen, GGD-projectleider publieke gezondheidszorg nieuwkomers

‘Alle Oekraïense vluchtelingen moeten zich veilig en gezond voelen, daar doen we het voor’

Lijn brengen in alle taken van de GGD bij de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is één van de taken van Aniek Ennen als projectleider Publieke Gezondheidszorg Nieuwkomers. ‘Dat betekent vooral zorgen voor overzicht en inspelen op signalen’, legt ze uit. ‘Centraal daarbij staat dat Oekraïners zich veilig en gezond voelen en als het nodig is snel de juiste hulp krijgen. Daar doen we het voor.’
‘Onze eerste zorg als GGD is de schouwing van de opvanglocaties en inspecties om na te gaan of de leefomgeving gezond is,’ vertelt Aniek. ‘Daarnaast bezoeken onze medewerkers de opvanglocaties in de regio regelmatig voor gezondheidsvragen en -adviezen. Op die manier zijn we een duidelijk aanspreekpunt en houden we de vinger aan de pols.’

Kit

partners‘Waar nodig sturen we mensen door naar een huisarts. Daarnaast besteden we aandacht aan vaccinaties. We geven preventie-advies over COVID. Mocht er sprake zijn van een uitbraak van COVID of andere infectieziektes, dan zorgen we voor ondersteuning. Op enkele locaties geven we seksuele voorlichting nadat hier vragen over kwamen. En we ontwikkelen een informatiekit waarin de managers van de opvanglocaties alle informatie van de GGD overzichtelijk terugvinden.”’

Accent

‘In de loop van de tijd hebben we het accent in de zorg voor Oekraïense vluchtelingen van een crisisaanpak verlegd naar een structurelere vorm’, vervolgt ze. ‘Daarin is de samenwerking tussen de betrokken disciplines van de GGD, zoals Veilig Thuis en het team Gezondheidsbevordering heel sterk. Dat geldt ook voor de samenwerking met partners onder meer de Veiligheidsregio, huisartsen en natuurlijk in de gezamenlijke aanpak als GGDGHOR. We weten elkaar goed te vinden en kunnen daardoor soms net een beetje meer doen. Zo wisten we in onze regio al vrij snel psychosociale zorg te organiseren. Ook zorgden we gezamenlijk voor informatie over verschillende onderwerpen in het Oekraïens en het Russisch en maakten we voorlichtingsvideo’s over verschillende relevante gezondheidsthema’s. En voor betrokken hulpverleners hebben we een speciale website met behulpzame informatie, zodat we er alles aan doen om deze groep de juiste hulp te bieden.’

Huisartsenzorg voor vluchtelingen van crisissituatie naar gestructureerde aanpak

‘Met samenwerking en verbondenheid maken we het verschil voor mensen die hulp nodig hebben’

‘De zorg voor mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten zorgde voor een noodsituatie waarin geen tijd te verliezen was. Na de eerste crisiszorg kwamen de betrokken organisaties met veerkracht en toewijding tot huisartsenzorg die structureel bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare mensen.’ Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen bij de GHOR, vertelt over de aanpak die steeds gestroomlijnder is gaan verlopen.

Vanaf februari 2022 kwam een stroom mensen uit Oekraïne naar ons land. Mensen die behoefte hadden aan zorg door huisartsen. Om daar in te voorzien, zochten de GGD en de GHOR in een gezamenlijke crisisprojectgroep snel naar oplossingen.

Maatwerk

‘Vooral in de eerste fase was flexibiliteit nodig, omdat veel huisartsenpraktijken vol zaten en gesloten waren voor nieuwe patiënten’, vertelt Tamara. ‘Om extra belasting te voorkomen, zochten we naar lokaal maatwerk. Zo konden sommige opvanglocaties spreekuren organiseren doordat we gepensioneerde huisartsen in geschakeld hadden. Andere vluchtelingen werden doorverwezen naar praktijken in de omgeving.’

Gepensioneerde huisartsen springen bij

partnersMet het besef dat de oorlog in Oekraïne langere tijd ging duren, werden structurelere oplossingen noodzakelijk. Zo verzorgen we nu voor zes gemeenten vaste spreekuren (overdag) voor deze vluchtelingen op de Huisartsenpost van DrechtDokters met huisartsen en gepensioneerde collega’s samen met verpleegkundigen, tolken en gastvrouwen. Ook in de andere opvanglocaties in de regio springen naast de plaatselijke huisartsen gepensioneerde collega’s bij.

Online triage

Inmiddels speelt de online triage app Medicoo in de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam een belangrijke rol. Tamara: ‘Communiceren met vluchtelingen was vanwege de taal een uitdaging. Met de app kunnen ze in hun eigen taal chatten of beeldbellen met medici van Medicoo. Zo voorkomen we onnodige consultaties en worden mensen efficiënt doorverwezen naar de juiste zorgverleners. We zien dat de app na wat enige gewenning in het begin nu goed gebruikt wordt door de Oekraïners.’

Verschil

‘De samenwerking en de verbondenheid die alle betrokkenen tonen’, besluit Tamara, ‘zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop medewerkers en organisaties inspelen op uitdagingen. Met hun inzet en oplossingen weten in onze regio huisartsen, verpleegkundigen, tolken, gastvrouwen, de GGD, GHOR, gemeenten, Veiligheidsregio en andere partners met elkaar echt het verschil te maken voor deze kwetsbare mensen die hulp nodig hebben.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging