GGD Zuid-Holland Zuid

Een gezonde regio

Iedereen in de samenleving heeft het recht om in goede gezondheid te leven, leren en ontwikkelen. Dit is waar de Dienst Gezondheid & Jeugd zich hard voor maakt en voor staat. 

De GGD ZHZ, Veilig Thuis en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) zijn onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. LVS voert de Leerplichtwet en RMC-taak uit voor alle 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De GGD voert taken uit op het gebied van publieke gezondheid.

Het draait om gezondheid
Burgers rekenen erop dat zij beschermd worden om gezond te blijven en gestimuleerd worden om gezonder te leven; dat de kwaliteit van de voorzieningen waarvan zij gebruik maken goed is en dat zij bij crisis en incidenten ondersteuning krijgen bij het beperken van gezondheidsschade. Ook vertrouwen zij erop dat de overheid rekening houdt met fysieke en sociale omstandigheden waarin zij leven en dat groepen met een kwetsbare gezondheid zo nodig extra aandacht krijgen.

Door de opkomst van nieuwe infectieziekten, de veranderde rol van de burger, veranderende opvattingen over zorg en de verantwoordelijkheid van de overheid, is het takenpakket van de GGD voortdurend in beweging. De GGD houdt zich onder andere bezig met:

  • Het bewaken van gezondheidsrisico’s en adviseren van gemeenten over het beschermen van de volksgezondheid.
  • Het beschermen van de bevolking als er risico’s zijn dat infectieziekten worden verspreid.
  • Het adviseren en inspecteren van instellingen, bedrijven en ondernemers over hygiëne en infectiepreventie.
  • De voorbereiding op en uitvoeren van verschillende taken tijdens een ramp of crisis.

De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is aangesloten bij de koepelorganisatie GGD/GHOR Nederland die 25 GGD’en in Nederland vertegenwoordigt.

 

Eveline Schurink

Directeur Publieke Gezondheid

De visie

Wat zij belangrijk vinden

Samenwerking tussen GGD en GHOR is essentieel

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die laatste hoedanigheid directeur GHOR.  Voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie is de DPG het aanspreekpunt en de gesprekspartner. Daarbij geeft hij binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de ‘Witte Kolom’.

Eveline: “De GGD en GHOR werken samen aan de publieke gezondheid en veiligheid van inwoners van de regio. De inhoudelijke taken verschillen maar er zijn wel raakvlakken op het gebied van preventie, voorbereiding op en effectief optreden bij gezondheidsbedreiging, bijvoorbeeld als het gaat om grootschalige infectieziektebestrijding. Samenwerking tussen GGD en GHOR is essentieel en versterkt de positie en slagkracht naar samenwerkingspartners.”

Coronavirus

Ook in de regio ZHZ

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een “longontsteking van onbekende oorsprong” waargenomen.

In januari van 2020 werd het virus voor het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten miljoenen mensen over de hele wereld besmet, waarvan heel veel mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

In vervolg op de situatie in Wuhan schaalde de GGDGHOR ZHZ eind januari op naar GROP (GGD Rampenopvangplan). Op 30 januari 2020 vond het eerste overleg binnen de sectie GGDGHOR met een projectgroep plaats. Op verzoek van het Veiligheidsberaad zijn vervolgens op 12 maart alle veiligheidsregio’s in Nederland  opgeschaald naar GRIP-4.

De GGDGHOR heeft nieuwsbrieven gemaakt speciaal rondom de coronacrisis. Hierin blikken we terug op de eerste maanden na de uitbraak en ook de periode daarna om u zo te kunnen laten zien wat we tijdens de coronacrisis hebben gedaan.

Bekijk de nieuwsbrieven hieronder!

nieuwsbrief juni

Artikelen van GGD Zuid-Holland Zuid

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging