Crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ

Crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ operationeel

Sinds 1 juli 2018 is de crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ operationeel. De organisatie is ontstaan uit samenvoeging van de crisisorganisaties van de GGD en de GHOR ZHZ en is verantwoordelijk voor de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en de afwikkeling hiervan.

De crisisorganisatie van de GHOR kende twee processen: acute zorg en publieke zorg. De GGD verzorgde vanuit de eigen verantwoordelijkheid de invulling van de publieke zorg. Processen als infectieziektenbestrijding, psychosociale nazorg, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. De kracht van de GHOR ligt in crisismanagement en die van de GGD bij de inhoudelijke processen op het gebied van publieke zorg. Bundeling van de krachten geeft de organisatie de beschikking over een grotere pool van deskundigen, daarnaast kunnen opleidingen, trainingen en oefeningen efficiënter worden georganiseerd.

De afgelopen maanden zijn onder meer omschrijvingen van functies, taken en verantwoordelijkheden, alarmering en vaststelling van het crisiscentrum aan de Romboutslaan als opkomstlocatie tijdens incidenten geregeld. De verantwoordelijke besturen van de Veiligheidsregio ZHZ en de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn akkoord met de instelling van de nieuwe crisisorganisatie. Na de zomer informeert de DPG de partners nader over de crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging