Karel van Hengel

Directeur Publieke Gezondheid

Karel van Hengel is sinds half mei 2016 aangesteld als DPG bij de Dienst Gezondheid & Jeugd. Karel was daarvoor werkzaam als directeur van het Stadsbestuurscentrum (SBC) van gemeente Dordrecht. Hij heeft zeer ruime ervaring op directieniveau bij de gemeente Dordrecht.

Karel is verantwoordelijk voor twee organisaties: de GGD en de GHOR en is in die laatste hoedanigheid Directeur GHOR.
Hij is het aanspreekpunt en gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie.
Daarbij geeft de Karel binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten (de zogenaamde ‘Witte Kolom’).

Artikelen van Karel van Hengel

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging