Evenementenveiligheid

De rol van de GHOR

Met het organiseren van een evenement doen organisaties en gemeenten er alles aan om de bezoekers een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven.

Maar wat als iemand onwel wordt tijdens de kerstmarkt of een blessure oploopt bij een hardloopwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij meerdaagse evenementen?

Maatwerkadvies
Grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat. De GHOR stelt dan een advies op, waarin de relevante geneeskundige- en gezondheidsaspecten van het evenement worden meegenomen. Dit doen wij in samenwerking met de GGD en de RAV ZHZ. De GHOR werkt bij het opstellen van het advies ook nauw samen met de multidisciplinaire partners brandweer en politie.

Gemeenten kunnen contact opnemen met de GHOR voor een genees- en gezondheidskundig advies bij evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:

  • beperkte bereikbaarheid van het evenement
  • zware fysieke inspanning voor deelnemers
  • een kwetsbare doelgroep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden)
  • aanwezigheid van dieren / levende have
  • in, op of rondom natuurwater
  • waarbij kleurpoeder wordt gebruikt

Als u twijfelt of voor uw evenement een maatwerkadvies nodig is, kunt u contact opnemen met een van onze evenementenadviseurs Anouk van Galen of Tamara Schiedon.

Daarnaast heeft GGDGHOR Nederland een handreiking evenementenveiligheid uitgebracht. Deze handreiking publieke gezondheid en veiligheid evenementen 2020 gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en geeft inzicht in wat de Directeur Publieke Gezondheid, en dan specifiek de GHOR en GGD, kan betekenen.

Bekijk hier de handreiking

Hygiënisch en voedselveilig
Foodtruckfestival zijn nu hot and happening! En bij meer evenementen is er de mogelijkheid om een hapje te eten. Het is de afgelopen jaren gebleken dat bij veel van dit soort evenementen de HACCP regels veelal niet werden gehanteerd. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat je hygiënisch en voedselveilig werkt (denk hierbij aan de onderzoeken van de E.coli-bacterie in sushi).

Daarom hebben we een aantal van deze HACCP regels samengevat in het document ‘HACCP bij evenementen’. Hierin staan de belangrijkste aspecten van de HACCP bij evenementen.

Bekijk hier het document HACCP bij evenementen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging