Infectieziektenbestrrijding

Infectieziekten­bestrijding, we kunnen het niet alleen

Zet de GGD Rotterdam-Rijnmond, de GGD Zuid-Holland Zuid en de crisisorganisaties van beide Veiligheidsregio’s (RR en ZHZ) bij elkaar en je hebt een massa kennis en ervaring bij elkaar! Onlangs heeft de table-top training met als thema Infectieziekten voor deze organisaties plaatsgevonden, onder leiding van bureau Trimension.

Het doel van de middag: de nauwe samenwerking uitproberen en de verschillen boven tafel krijgen. Met een dergelijke training kan duidelijk worden gemaakt hoe ‘de lijntjes lopen’, wat elke regio zelf kan en waar je elkaar nodig hebt. Of waar je elkaar voor de voeten loopt.

Netwerk
Omdat we in ZHZ binnen een ‘kleine’ (Veiligheids)regio werken, zijn we ook min-of-meer verplicht gebruik te maken van ons netwerk in buurregio’s. Bijkomend voordeel van netwerken, is dat je veel meer geneigd bent een lerende organisatie te zijn, dan wanneer je ‘alles zelf kunt’.

De afdeling Infectieziektenbestrijding is zo’n voorbeeld van ‘we kunnen het niet alleen’. Om die reden werken de vier artsen, maar ook de verpleegkundigen met grote regelmaat in Rotterdam. Er wordt heel veel gezamenlijk en hetzelfde gedaan, maar er zijn ook een aantal verschillen. Bovendien heeft elke regio eigen verantwoordelijkheden naar de DPG, de VR en het algemeen bestuur.

Polio-epidemie
In het geval van een ernstige infectieziekte (een A-ziekte, welke een strenge meldingsplicht kent, al bij de eerste verdenking) komt het RIVM, namens de minister van Volksgezondheid, op een aantal onderdelen de leiding nemen. Er is immers een bedreiging van de nationale volksgezondheid. Voormalig GGD ZHZ-arts Hans van den Kerkhof is nu werkzaam bij het RIVM en hij kwam met twee collega’s naar deze training om uitleg te geven over de rol van het RIVM en om terug te blikken naar de vorige Polio-epidemie in onze regio, 26 jaar geleden.

Het werd een leerzame middag voor beide GGD’en en de evaluatie wordt niet alleen op korte termijn gebruikt, maar tevens voor de ketenbrede regio overschrijdende oefening in oktober 2019 als input dienen. De eerste gesprekken daarover hebben al plaats gevonden en ook dan trekken VR/GHOR en GGD samen op, aangevuld met huisartsen, ziekenhuizen, ambulancedienst en zowel in ZHZ als in Rotterdam-Rijnmond. Daarover later meer!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging