Domeindirecteur

Petra van Prooijen start als domeindirecteur GGD ZHZ

Op 1 juni 2024 start Petra van Prooijen als domeindirecteur GGD bij de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Na verschillende functies en rollen bij de lokale overheid -binnen met name het sociaal domein- start Petra van Prooijen op 1 juni 2024 als domeindirecteur GGD ZHZ. Petra is momenteel werkzaam als strategisch adviseur binnen de gemeente Hoeksche Waard.

Rol en positie domeindirecteur GGD

De Dienst Gezondheid & Jeugd wordt aangestuurd door algemeen directeur/directeur Publieke Gezondheid Eveline Schurink.
De GGD ZHZ is één van de onderdelen van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). De domein directeur GGD vormt samen met de manager GGD, teamleiders en de medisch eindverantwoordelijke het management team van de GGD ZHZ.
De domeindirecteur GGD ZHZ is binnen het directieteam van de DG&J verantwoordelijk voor het domein GGD en tevens plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid.
De domeindirecteur LVS, SOJ en Veilig Thuis treedt op als plaatsvervangend algemeen directeur/plaatsvervangend secretaris.

De GGD ZHZ adviseert gemeenten, scholen en instellingen en fungeert als schakel tussen overheid en gezondheidszorg en voert de volgende wettelijke taken uit:

  • gezondheidsbevordering;
  • gezondheidsbescherming: infectieziektebestrijding en gezondheid & milieu;
  • ziektepreventie: Jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg;
  • epidemiologie en monitoring.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging