Het Rode Kruis

Bij noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd

Het Rode Kruis is een wereldwijde hulporganisatie met wereldwijd bijna 100 miljoen leden. Daarmee is het Rode Kruis dé humanitaire hulporganisatie van de wereld.

Al haar hulpverleners werken vanuit dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Het Nederlandse Rode Kruis kent een grote  beroeps- en vrijwilligersorganisatie, die worden ingezet bij grote of kleine calamiteiten in Nederland: 24×7. De landelijke organisatie van het Rode Kruis is verdeeld in 25 districten, die overeenkomen met het werkgebied van de veiligheidsregio. In het district Zuid-Holland-Zuid bestaat de “Noodhulp” van het Rode Kruis uit vijf onderdelen:

  • noodhulpteam,
  • team bevolkingszorg,
  • evenementenhulp,
  • onderdeel Tracing,
  • burgerhulpplatform Ready2Help.

Alle teams van het Rode Kruis bestaan uit volledig opgeleide en ervaren hulpverleners en kunnen ieder moment van de dag worden opgeroepen. Deze vrijwilligers worden ondersteund door een landelijke piketdienst. Bij een grootschalig incident wordt het Rode Kruis gealarmeerd via de meldkamer. Met haar Noodhulpteam is het Rode Kruis onderdeel van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Onze hulpverleners zijn breed en flexibel inzetbaar, in kleinere teams, op verschillende locaties en voor meerdere taken. Zo is het Rode Kruis er voor iedereen die hulp nodig heeft.

Bekijk hier hoe een Noodhulpteam werkt

Maylie van den Akker

Maylie E. van den Akker

Districtsmanager Zuid-Holland Zuid

De visie

Wat zij belangrijk vinden

In tijden van nood staat niemand alleen

Het Rode Kruis biedt zonder onderscheid hulp aan mensen in nood. Het Rode Kruis is dé humanitaire noodhulporganisatie. Volgens deze missie bieden wij in Nederland vijf “kerndiensten”:

  1. noodhulp,
  2. burgerhulp,
  3. evenementenhulp,
  4. EHBO
  5. hulp bij zelfredzaamheid.

De relevante en professionele hulp die de vrijwilligers van het Rode Kruis bieden,wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en de GHOR. We besteden veel aandacht aan de kwaliteit en de opleiding van de vrijwilligers.

Zelfredzaamheid
Ook het – helpen – weerbaar maken van de burgers heeft meer en meer onze aandacht. Wat kan je zelf doen! Bij een hoge waterstand? Ben je je bewust van de grotere en kleine risico’s in en om het huis?
Tenslotte beschikt het Rode Kruis over enkele duizenden burgers (in deze Veiligheidsregio al meer dan duizend!) die Ready2Help zijn om bij een telefonisch verzoek beschikbaar te zijn.

Het Rode Kruis kennen we allemaal. Eigenlijk zou het moeten zijn: Het Rode Kruis zijn we allemaal.

Artikelen van Het Rode Kruis

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging