2=1

GHOR en GGD worden één crisisorganisatie

Van 2 naar 1

Kunnen de crisisorganisaties van de GHOR en GGD worden samengevoegd? Het antwoord op die vraag bleek na onderzoek positief. Daarom brengt operationeel directeur GHOR Chris Dekkers de twee nu bij elkaar.

‘Met invoering van de veiligheidsregio’s ontstonden er op het vlak van gezondheidszorg twee crisisorganisaties, die van de GHOR en van de GGD’, legt Chris de aanleiding uit. ‘Die twee zijn grotendeels werkzaam in hetzelfde domein en raken elkaar. Waar GHOR-medewerkers acute medische hulp verzorgen, is de GGD meer betrokken bij het vervolg van incidenten, met infectieziektenbestrijding, psychosociale nazorg, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. Gelukkig valt het aantal malen dat de crisisorganisaties in actie moeten komen mee, maar dat betekent tegelijkertijd dat medewerkers relatief weinig praktijkervaring hebben en daarom opgeleid en getraind moeten worden. Dan is het onder meer vanwege investeringen in tijd en kosten een logische stap om te bekijken of je de organisaties in elkaar kunt schuiven.’

Besturen akkoord
Adviseur beleid en bestuur Marco Heijstek van team GHOR onderzocht onder meer of dat wettelijk mogelijk is. Op basis van zijn rapportage oordeelde het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ en Dienst Gezondheid & Jeugd (waar de GGD onder valt) positief. Chris: ‘Zo kreeg ik vervolgens de opdracht deze taak uit te voeren. De twee hoofdprocessen met elk een verschillende dynamiek samenbrengen is een interessant proces. Denk aan huisvesting in de GHOR-ruimte, maar denk ook aan omschrijvingen van functies, taken en verantwoordelijkheden. Sommige medewerkers krijgen een uitgebreidere taak, daar gaan we zorgvuldig mee om door ze te informeren over wat dat precies inhoudt, zodat we de hele nieuwe organisatie goed kunnen voorbereiden op haar taken.

We bouwen verder op een basis van deskundigheid met respect voor elkaars kwaliteiten. Ik geloof dan ook dat we de kwaliteit kunnen verhogen, opleiden, trainen en oefenen efficiënter kunnen organiseren en door een grotere pool van communicatiemedewerkers de slagkracht kunnen vergroten. Zo kun je bijvoorbeeld beter inspelen op afbreukrisico’s die social media met zich meebrengen. Denk aan berichten rond de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker die suggereerden dat dit onvruchtbaarheid zou veroorzaken. Laat je dat op zijn beloop, dan gaat dat een eigen leven leiden en dat wil je voorkomen. We verwachten dat het proces in de loop van het nieuwe jaar ver gevorderd is en daarbij merken we dat andere veiligheidsregio’s deze ontwikkeling met belangstelling volgen.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging