Team GHOR

Een tiental enthousiaste professionals

Onze visie

Wat wij belangrijk vinden

Ambitie GHOR

De GHOR, onder leiding van de DPG,  investeert in het proactief anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de zorg. Dit doet zij op basis van dialoog, verbreding en verdieping in gezamenlijkheid met de ketenpartners en het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ.

Met als doel het behouden van veerkracht in het totale werkveld van de geneeskundige hulpverlening.

Wat doen wij

Kwaliteit ...

... is van belang in onze keten

Artikelen vanuit onze keten

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging