Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid

Drie kolommen in één ‘multi-ingerichte’ meldkamer

De Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) Zuid-Holland Zuid is de geïntegreerde meldkamer van politie, brandweer en ambulancedienst.

Het was de eerste meldkamer in Nederland – en nog steeds een van de weinige – waar de drie kolommen één ‘multi-ingerichte’ meldkamer delen.

In organisatorisch opzicht valt de GMC onder de politie. Bij de vorming van de Nationale Politie heeft de GMC ZHZ haar zelfstandige status verloren. Zij bevindt zich nu in het proces van samenvoeging met de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond. Het streven is dat op 8 augustus 2017 één gefuseerde meldkamer van start gaat.

De multidisciplinaire werkwijze wordt naar verwachting in Rotterdam niet volledig gehandhaafd. In de huidige situatie werken bij de GMC vijftig centralisten, van wie er steeds één paraat is om direct als calamiteitencoördinator op te treden bij eventuele GRIP-situaties.

Henri Schipper

Manager GMC ZHZ

De visie

Wat zij belangrijk vinden

GHOR heeft unieke expertise en weet van wanten

Centralisten van de politie, brandweer en ambulancedienst zitten in één ruimte, nemen elkaars 1-1-2-oproepen aan en sturen elkaars voertuigen en hulpverleners op pad. Mede hierdoor hebben de ‘blauwe, rode en witte kolom’ elkaar goed leren kennen in onze regio. Dat leidt tot betere en snellere hulpverlening!

Geweldig staaltje van samenwerken
Alle ogen waren op Koningsdag 2015 gericht op het Koninklijk gezin dat Dordrecht bezocht. Om de openbare orde en veiligheid te bewaken, waren er naast de eigen hulpdiensten:

  • bomexperts,
  • speciale beveiligers,
  • een ambulanceboot,
  • tal van andere bijzondere expertises.

“Onze meldkamer was die dag de spin in het web. Bij de Koningsdag voorbereidingen heb ik de GHOR goed en plezierig leren kennen”, geeft Henri aan. “Cru gezegd is de GHOR een ‘slapende organisatie’: de GHOR komt pas in actie als de medische hulpverlening in de regio moet opschalen. Maar in de aanloop naar én op Koningsdag 2015, heb ik kunnen zien dat het team GHOR unieke expertise achter de hand heeft en van wanten weet. Op hun werkterrein dachten ze aan alles en wisten ze iedereen te mobiliseren om een veilige omgeving te creëren. Mede dankzij de GHOR werd het een vlekkeloos verlopen dag en in organisatorisch opzicht een voorbeeld voor andere regio’s.”

 

Artikelen van Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging