Brandweer Zuid-Holland Zuid

Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig

De Brandweer Zuid-Holland Zuid maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Sinds 1 januari 2013 zijn alle 17 gemeentelijke brandweerkorpsen georganiseerd naar één brandweerkorps: Brandweer Zuid-Holland Zuid.

De Brandweer Zuid-Holland Zuid heeft de taak om risico’s zoveel mogelijk in te perken en te beheersen. En als er zich dan toch incidenten voordoen, om deze zo effectief mogelijk te bestrijden. Dit gebeurt door de krachten van alle brandweerkorpsen uit de 17 gemeenten binnen de regio te bundelen tot één slagvaardige en efficiënte organisatie.

Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit: de brandweer treedt eensgezind en slagvaardig op met één visie, één aanpak en één doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Daar staan we voor, daar gaan we voor.

Caren Frentz

Caren Frentz

Commandant Brandweer ZHZ

De visie

Wat zij belangrijk vinden

Intensieve samenwerking

De brandweer houdt zich ook bezig met risico- en crisisbeheersing. Als gevolg van grote rampen is de kijk op brandweerzorg verandert, wat leidt tot nieuwe aandachtspunten en samenwerking. Hierbij is de nadruk komen te liggen op intensievere en effectievere samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten zoals de DG&J, de regionale ambulancevoorziening (RAV), de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de omgevingsdienst ZHZ en de politie.

Unieke samenwerking
Bewoners van zorginstellingen kunnen zich bij een noodsituatie vaak niet zelf redden. Dit vergt extra alertheid van het personeel over haar rol bij een brand. Het is van het grootste belang dat het personeel van zorginstellingen snel en juist handelt en bewoners in veiligheid brengt. Met het project ‘Geen nood bij brand’ tussen veiligheidsregio en zorginstellingen, wordt samen gekeken naar o.a. preventieve maatregelen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is de eerste veiligheidsregio in Nederland waarbij zorgcontinuïteit onderdeel is van ‘Geen nood bij brand’. Door de krachten van de brandweer en GHOR te bundelen en gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise wordt er efficiënter en effectiever gewerkt.

Onze brandweermensen
Bij de Brandweer Zuid-Holland Zuid zijn 1.100 brandweermensen werkzaam die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Het grootste deel bestaat uit vrijwilligers. Zij leveren, net als de beroepsbrandweermensen, dag en nacht een bijdrage aan veiligheid in de gemeenten.

Geen nood bij brand en zorgcontinuïteit

Bekijk hier de film

Artikelen van Brandweer Zuid-Holland Zuid

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging