Nieuwe toekomst voor Anton Slofstra

Woensdag 28 juni jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) besloten om Anton Slofstra te benoemen als Directeur Brandweer. Hij volgt hier de heer Paul Joosten op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Dat betekent dat hij per 1 november 2017 uit dienst zal gaan als directeur brandweer bij de VRZHZ. Anton is sinds 1 april 1990 werkzaam in onze organisatie en heeft vanuit, destijds nog de brandweer gemeente Dordrecht / regionale brandweer Zuidelijk Zuid-Holland, de organisatie zoals deze nu staat mede opgebouwd.

Met zijn vermogen om over de verschillende disciplines heen samen te werken heeft hij de VRZHZ op de kaart weten te zetten. Door zijn inzet in verschillende netwerkverbanden heeft hij diverse veiligheidsvraagstukken landelijk verder kunnen brengen. Ook internationaal speelt hij een belangrijke rol door zijn inzet voor USAR.nl.

Verbinder
“We hebben Anton leren kennen als iemand die verbindend is naar mensen in het algemeen, en kan schakelen tussen de bestuurlijke wens en professionele opvattingen. Hij heeft daarbij passie voor het vak van de brandweer, maar verliest daarbij nooit zijn kritische blik. Met veel waardering kijken we terug op:

  • zijn regie in het proces van de regionalisering in 2012/2013,
  • het vernieuwde dekkingsplan en
  • vele andere brandweerthema’s.

Daarnaast beweegt Anton zich ook in een breder domein van veiligheid zoals zijn inzet voor de Landelijke Meldkamerorganisatie, Spoorveiligheid, Grootschalig & Specialistisch brandweeroptreden en Risicobeheersing”, aldus Carlo Post, directeur VRZHZ. Voor VGGM een mooie aanwinst, voor ons bij de VRZHZ een groot gemis! We wensen hem een hele mooie toekomst in deze regio, samen met zijn gezin.”

Over de invulling van zijn functie zal na de zomerperiode verder gesproken worden.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging