pop

Zomer = tijd voor POP-gesprekken

Onderdeel vakbekwaamheid van de GHOR heeft in 2013 het ‘Persoonlijk Ontwikkel Plan’ (POP) geïntroduceerd binnen de crisisorganisatie. Dit om een kwaliteitsslag te maken en meer aandacht te besteden aan de individuele piketfunctionaris.

“In de periode hiervoor was tijdens vakbekwaamheidsactiviteiten meer aandacht voor het team en de functiegroep in zijn geheel”, begint Jeroen Peeters, adviseur OTO, te vertellen, “dan werd na afloop van oefeningen bijvoorbeeld vaker op teamniveau feedback gegeven, maar met intreding van het POP kwam er meer aandacht voor het individu.”

Reflectie en vooruitkijken

“In de zomer gebruiken we de rustigere periode om samen terug te kijken naar het afgelopen jaar, naar de evaluaties en hoe de persoon zich heeft ontwikkeld ten aanzien van de leerdoelen. Ook blikken we vooruit en bekijk we samen of de aandachtspunten hetzelfde blijven of dat er nieuwe in het POP worden opgenomen naar aanleiding van de vakbekwaamheidsactiviteiten van het afgelopen jaar. Of hoe zorgen we ervoor dat de aandachtspunten er volgend jaar wel af kunnen. Dit gesprek kan hen helpen om in beeld te brengen waar de eigen aandachtspunten liggen en hoe ze hier zelf aan kunnen werken. Het is de eigen verantwoordelijkheid om hier vervolgens ook mee aan de slag te gaan.

Wij, als OTO adviseurs, gebruiken het POP-gesprek ook om te beoordelen of de activiteiten die we organiseren aansluiten bij de leerbehoeftes van piketfunctionarissen. Tevens mogen de piketfunctionarissen suggesties aandragen voor het nieuwe kalenderjaar. Deze input nemen we dan mee bij het opstellen van het nieuwe jaarplan, waar we over enkele maanden weer mee gaan starten.”

POP gesprek

Persoonlijk

Jeroen: “Het POP is een document van één A4’tje met in het kort drie à vier leerdoelen per persoon. Daarin zijn de leerdoelen SMART uitgelegd, dus:

  • wat houdt het precies in,
  • hoe ga je er aan werken en wanneer,
  • wat is het resultaat over een jaar.

Zo maak je het concreet. Het POP gebruiken we ook om de persoon te kunnen waarnemen tijdens oefeningen. De waarnemers ontvangen dan het POP van de piketfunctionaris, zodat ze weten waar ze op moeten letten en wat ze de persoon aan feedback terug kunnen geven.”

Ook voor de GGD crisiscollega’s

“Deze werkwijze hanteren we al een aantal jaar met de GHOR crisiscollega’s. Nu we een gezamenlijke crisisorganisatie hebben met de GGD crisisorganisatie, willen we in de toekomst ook de GGD collega’s een POP laten maken”, laat Jeroen weten.
“Persoonlijk vind ik de gesprekken erg leuk. Zo heb je met het afnemen van het gesprek echt even aandacht voor de persoon, tijd om de persoon beter te leren kennen. En om te zien of we nog op het goede spoor zitten qua vakbekwaamheidsactiviteiten. Of de behoefte aansluit bij wat wij aanbieden.

In het begin was het vaak zoeken naar het vinden van de juiste leerdoelen en waren wij, als OTO adviseurs, meer de aangever. Nu zijn de GHOR crisiscollega’s er meer aan gewend en zie je dat ze er zelf vooraf over nadenken over waar ze naartoe willen in hun ontwikkeling.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging