Terugblik The Passion

Dordrecht vormde op Witte Donderdag 2019 het decor voor The Passion. De jaarlijkse muzikale paasvertelling werd op donderdag 18 april live uitgezonden op TV en radio.

Het grote podium stond bij de Grote Kerk, aan het Maartensgat. Een mooi evenement waar ook de hulpverleningsdiensten in de regio Zuid-Holland Zuid graag aan mee werkten om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Vanuit de GHOR ZHZ is Anouk van Galen, Adviseur GHOR in Evenementen vanaf het eerste moment dat bekend werd dat The Passion naar Dordrecht kwam, betrokken geweest. Zij geeft een week na de uitzending een weergave van de rol van de GHOR vooraf en tijdens het evenement.

Passion voorbereiding

“We hebben het vergunningentraject doorlopen zoals bij ieder evenement. De GHOR is daarbij betrokken namens de ‘Witte Kolom’. Parallel aan dit traject hebben we een grotere ‘witte’ operationele voorbereiding gehad”, aldus Anouk. “Het zat hem heel veel in het informeren van mensen. Op voorhand hebben we niet daadwerkelijk materiaal hoeven in te zetten. Maar door de bijzondere locatie zaten we al snel met bereikbaarheidsproblemen. Dan is het belangrijk dat bij de meldkamer duidelijk is (in afstemming met de organisatie en de gemeente) welke aanrijdroutes afgesproken zijn. En dan niet alleen voor tijdens het evenement, maar ook tijdens de op- en afbouw van de evenement locatie. Zo waren er pontons in de haven van het Maartensgat gelegd dus er waren grote gedeelten in de omgeving afgesloten. Het was dit keer voor ons toch een nieuwe locatie, één die we anders nooit gebruiken als evenement locatie.”

“Daarnaast hebben we ook rekening moeten houden met een mogelijke terroristische aanslag. Met een dergelijk scenario in het achterhoofd denken we vooraf na over onder andere:

  • hoe gaan we om met een groot aantal slachtoffers?
  • is ambulance circulatie dan nog mogelijk?
  • waar creëren we überhaupt een gewondennest?
  • kunnen we slachtoffers over het water vervoeren?

Passion Dordrecht

Foto (Gerben van den Boom): Anouk van Galen en Marc van Riezen tijdens de schouw op de dag zelf

“Doordat wij korte lijnen hebben met het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden hebben we hen regelmatig geïnformeerd. Het is gewoon belangrijk dat iedereen up-to-date informatie heeft, weet wat er gaat gebeuren en wie ze kunnen bereiken tijdens het evenement als het nodig is. Dit werd door onze ketenpartners enorm gewaardeerd.”

Passiespektakel

“En dan de grote avond zelf. Tijdens de uitvoering van The Passion hadden wij in de regio een CoPI en een ROT op 0 minuut beschikbaar. Ook zij zijn op voorhand geïnformeerd over afsluitingen, de bijzonderheid van de locaties (denk aan de pontons) en de aanwezigheid van de reddingsbrigade. Een ‘ambulance bike team’ reed rond die in eerste instantie alleen beschikbaar was voor de inwoners van Dordrecht. Doordat er een vertraging kan plaatsvinden met de ambulance kunnen zij sneller bij acute zorg vragen van inwoners optreden. Tevens hadden wij een ‘liaison’ in de centrale post van de organisatie beschikbaar (soort meldkamer van de organisatie zelf). Dit was Marc van Riezen, ambulance chauffeur en Chef van Dienst.”

“Het was onder andere mijn taak om er voor te zorgen dat wanneer een ambulance het gebied in moest dat ie door de afzettingen kon komen en buiten beeld bleef”, aldus Marc. “Je hebt de processie en die trekt door de halve stad heen, doordat ik bij de organisatie zat, kon ik ervoor zorgen dat de ambulance niet de stoet hoefde te onderbreken. Ik heb twee ambulance inzetten in het gebied gehad. Daarnaast stuurde ik vanaf mijn plek ook het ‘ambulance bike team’ aan. Ik had snel contact met een dedicated witte centralist (met kennis van onze regio) op de meldkamer. En dit werkte heel fijn!”

Geslaagd

Anouk: “Zo hadden we overal wel iemand zitten die sturing kon geven aan de dag dagelijkse processen. Daar zit je voornamelijk voor. Kleine 1e hulp vragen tijdens het evenement werden door de EHBO opgepakt.”
“We kunnen spreken van een geslaagd evenement, zowel in de voorbereiding met alle hulpverleningsdiensten, organisatie van The Passion en de gemeente Dordrecht als tijdens het evenement zelf. Dordrecht stond er mooi op!”

The Passion Dordrecht

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging