Huisartsenpost Drechtsteden

Acute huisartsgeneeskundige spoedzorg

Veelal wordt de huisarts aangemerkt als de coördinator in de zorg. Een spilfunctie in de eerste lijn, poortwachter naar de tweede lijn.

Iemand die meedenkt met de patiënt in diens contacten met het gecompliceerde veld van de geneeskundige zorg. Dat maakt de huisarts tot een samenwerker pur sang. Met aandacht voor het gehele brede gebied van preventie via persoonlijke zorg tot aan rampen toe. ZGWA en RHD zijn huisartsenorganisaties die in opdracht van de huisartsen helpen deze opgave in goede banen te leiden.

Er is sprake van een algemene landelijke ontwikkeling die wijst op een stijgende zorgvraag, door de opkomende 24-uurseconomie, de vergrijzing en de transitie van de AWBZ naar de WMO/WLZ, waardoor hulpbehoevende ouderen langer in de thuissituatie moeten verblijven. Deze toenemende zorgvraag en de complexiteit ervan vraag steeds vaker om afstemming. De huisarts ondersteunt de patiënt in het nemen van de regie daarin.

Directie HAP Drechtsteden

H. Stout en J. Geurts

Directie RHD

De werkwijze

Hoe ziet deze HAP eruit

Locatie in het ziekenhuis!

De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V. (RHD) is een Huisartsen Diensten Structuur (HDS) die de dienstwaarneming in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) voor de aangesloten huisartsen in de regio’s Drechtsteden en West-Alblasserwaard organiseert. De RHD en de aangesloten huisartsen zijn verantwoordelijk voor het leveren van de acute huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW-uren.

Bij de RHD waren eind 2015 in totaal 124 huisartsen aangesloten uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Groot-Ammers, Hendrik-Ido-Ambacht, Kinderdijk, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Streefkerk en Zwijndrecht aangesloten.

De regio van de RHD omvat 19 Hagro’s. Ook is er een groep vaste waarnemers en huisartsen in dienst bij een huisarts (Hidha’s) die allen een waarneemcontract met de RHD hebben gesloten.
De RHD heeft één centrale locatie te Dordrecht en deelt met de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, een gemeenschappelijke hal, met een eigen entree.

De dagelijkse leiding van de RHD bestaat uit v.l.n.r. H. Stout (algemeen directeur) en J. Geurts (medisch directeur).

Artikelen van Huisartsenpost Drechtsteden

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging