fysieke oefening GHOR

Heftige storm scenario voor fysieke oefeningen

Het is begin november. Afgelopen nacht heeft zich een heftige storm ontwikkeld boven de Noordzee, waardoor het water hard de rivieren in wordt gestuwd. Hierdoor is het waterpeil de afgelopen uren snel gestegen. Ter hoogte van Nieuw-Lekkerland is de dijk verzwakt door het ontstaan van zandkwel. Het waterschap is, met behulp van de brandweer en andere vrijwilligers, de dijk aan het verstevigen. De kans dat de dijk het begeeft is 1 op 10. Er is preventief opgeschaald naar GRIP 4.

Dit was het scenario waarmee de secties van de GGDGHOR Crisisorganisatie dit najaar zijn beoefend. Thema? Hoogwater, niet te missen. Want het thema hoogwater is, na het kritische onderzoek naar de zogenoemde ‘lek geprikte’ Lekdijk en de overstromingen in Limburg, misschien wel actueler dan ooit. Daarbij is hoogwater in onze regio altijd al een belangrijk thema in het risicoprofiel geweest: zowel de Maas, de Lek als de Merwede (aftakking van de Waal) meanderen door het landschap van Zuid-Holland Zuid richting de zee. Hierdoor wordt de regio opgesplitst in diverse eilanden, wat maakt dat watermanagement een belangrijke core-business is van ons als Veiligheidsregio.

Het doel van de oefeningen was, naast het vakbekwaam blijven van de GGDGHOR piketfunctionarissen, om de basis op orde te krijgen. Denk hierbij aan:

  • het vasthouden van de strakke vergaderstructuur (BOB),
  • het informeren van de samenwerkingspartners,
  • het loggen van de besluiten en acties en blijvend vooruit te kijken op ontwikkelingen rondom het incident.

Daarnaast was ‘kennen en gekend worden’ ook een belangrijk doel: door de COVID-19 periode hebben alle fysieke oefeningen ruim anderhalf jaar stil gelegen. Deze reeks oefeningen was voor de secties daarom de eerste keer in lange tijd (en voor de nieuwe piketfunctionarissen überhaupt de eerste keer) dat zij elkaar zagen en fysiek konden oefenen.

fysieke oefening GHOR

Fijne en effectieve samenwerking

Terugblikkend kan geconcludeerd worden dat de oefeningen een succes waren! Ondanks dat geen enkele sectie eerder in deze samenstelling hadden geoefend, was er binnen alle teams een fijne en effectieve samenwerking. De functionarissen wisten goed hun weg binnen de sectie te vinden, wisten welke partners al dan niet geïnformeerd moesten worden, en ook werd binnen ieder team aandacht besteed aan het scenario denken. Enkele aandachtspunten zijn: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het loggen en het maken van werk- en procesafspraken. Dit nemen wij mee als oefendoelen naar de volgende sectie-oefeningen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze piketorganisatie 24/7 paraat staat op het moment dat zich een ramp of crises voordoet in de regio.

De sectie GGDHOR komt bijeen op het moment dat er zich een grote ramp of crises voordoet in de regio, waarbij multidisciplinaire afstemming op ROT-niveau (GRIP 2) nodig is. De sectie wordt in basis bezet door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), de Hoofd Ondersteuning (HOn), de Hoofd Informatie (HIn) en de Operationeel Medewerker (OMSG). Afhankelijk van de aard van het incident kan de sectie worden uitgebreid met de procesleiders van de GGD, te weten: Communicatie, Infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Psychosociale Hulpverlening, Gezondheidsonderzoek na Rampen of een GAGS.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging