Digitaal oefenen

Digitaal oefenen houdt OvD-G vakbekwaam

Brand bij een passagiersschip na een botsing met een bunkerboot, op de Oude Maas bij Dordrecht. Er wordt al snel GRIP1 gemaakt en je wordt als Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) gealarmeerd.

Dit was één van de twee scenario’s die we digitaal doorlopen hebben met de pool van OvD-G’s tijdens een drietal digitale trainingen. Het was dan steeds aan één van de OvD-G’s om aan te geven wat hij/zij zou doen in een dergelijke situatie:

  • Met wie wil je contact?
  • Wat schaal je op?
  • Wat zijn je belangrijkste knelpunten die je inbrengt in de diverse overleggen? Etc.

Hierbij werd ook werkelijk tegenspel gegeven door een Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). “Ja, het is even wat anders, maar wel leuk om te doen”, geven Nathan Waller en Jeroen Peeters aan, die deze trainingen hebben voorbereid en begeleid. “Maar het is eigenlijk boven verwachting bevallen, vonden wij, en dat vonden de deelnemers zelf ook. Het plan was oorspronkelijk om dit, vanwege de maatregelen, in kleine groepjes fysiek te doen, maar dit werd dus uiteindelijk digitaal”.

Kennis opfrissen

Jeroen: “Doel van de trainingen was vooral de kennis op te frissen over de procedures en opschaling, maar ook zeker om onderling het gesprek aan te gaan over gemaakte keuzes. Dus waarom doe je iets wel of niet en kan het ook anders.”

Digitaal oefenen is ook prima

“Het bleek waardevol om dit zo eens met elkaar te bespreken, omdat je hier tijdens een inzet of oefening vaak niet de kans voor hebt”, benadrukt Nathan. “En dat kan eigenlijk prima digitaal, lieten de trainingen zien. Dit kunnen we in de toekomst, ook wanneer de maatregelen straks minder streng zijn, dus zeker vaker herhalen.”

Digitaal oefenen

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging