zorg

De hele zorgsector doet opnieuw alles om op zo’n hoog mogelijk niveau zorg te blijven verlenen

“Hoewel het toen geen directe prioriteit leek te hebben, zijn we toch al in het voorjaar gestart om ons voor te bereiden op het huidige piekmoment. Een piek waarbij we er met de hele zorgsector opnieuw alles aan doen om zo effectief mogelijk op alle ontwikkelingen in te spelen.” Jos Bal, adviseur bij de GHOR, belicht wat er achter de schermen gebeurt om ondanks de enorme druk op zo’n hoog mogelijk niveau zorg te blijven verlenen.

“Na bijna twee jaar coronacrisis zou je kunnen denken dat alles wel een keer voorbij is gekomen. Maar elke keer zijn de omstandigheden niet alleen lastig, maar ook steeds anders; elke golf zorgt weer op andere punten voor druk. Dat geldt ook nu weer, onder meer door een hoog ziekteverzuim in de zorg. Een min of meer constante factor tijdens de hele crisis is wel dat veel aandacht uitgaat naar de acute zorg, vooral naar de zorg die nodig is om acute coronapatiënten op te vangen. Dat is ook logisch. Als dat overloopt en als mensen geen spoedhulp kunnen krijgen of lang moeten wachten op een belangrijke operatie, dan wordt het beeld niet alleen tastbaar bij de zorg- en hulpverleners, maar komt het ook bij het publiek hard aan.”

Ook niet-acute zorg heeft problemen

“Naast deze zorg werken we veel samen met niet-acute zorg. Waar ziekenhuizen in noodgevallen zorg kunnen afschalen, kunnen bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingsinstellingen, geestelijke gezondheidszorg of de zorg voor gehandicapten dat niet. Zorg zal verleend moeten worden, hoe dan ook. Het is minder zichtbaar, maar ook daar is de druk flink opgelopen en is de rek er vrijwel uit. Deze instellingen hebben dan eigenlijk alleen maar mogelijkheden in het inroepen van personeel of verder afschalen van zorg. Zoals de hulp van tijdelijke krachten via uitzendbureaus of een beroep op de Nationale Zorgreserve. Als deze bron uitgeput is, dan proberen instellingen taken uit te besteden aan bijvoorbeeld vrijwilligers van het Rode Kruis. Tot slot moet je denken aan ondersteuning door familieleden. Zij kunnen bijvoorbeeld hun vader of moeder in een instelling tijdelijk helpen met wassen en aankleden of zelfs in huis nemen. Als dat niet lukt dan zal de zorgintensiteit steeds verder afnemen, naar uiteindelijk de meest noodzakelijke zorg.”

zorg

 

Als GHOR brengen we zorgpartners samen en met elkaar kijken we naar mogelijke oplossingen

– Jos Bal

Wat doen we nog meer in de regio?

“Verder is er een verwijspunt 078 ingesteld. Zorgverleners, zoals huisartsen, moeten vaak lang zoeken naar een beschikbare plek in ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingsinstellingen. Het verwijspunt heeft een actueel overzicht van beschikbare bedden in de regio, waardoor patiënten sneller geplaats kunnen worden. Ook is er een opschaling in voorbereiding om op grote piekmomenten bij de spoedeisende hulp een team van de Ambulancedienst in te zetten. Dat team kan in een ruimte bij het ziekenhuis enkele patiënten verzorgen tot er weer een medewerker van de spoedeisende hulp beschikbaar is. Zo kunnen andere ambulances zo snel mogelijk weer beschikbaar worden gemeld. Daarnaast hebben we met zorgpartijen een voorspellend model opgezet. Met het model kunnen we enkele weken vooruit kijken naar de te verwachten druk op ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Op die manier kunnen de organisaties zich beter voorbereiden op komende ontwikkelingen.”
“Gelukkig werken de betrokken partijen in de regio goed samen. Maar zeker in een periode waarin code zwart dreigt, is het belangrijk om ook de communicatie en informatie te stroomlijnen. Daarmee voorkom je onduidelijkheid en breng je je boodschap duidelijker en krachtiger over. Bijvoorbeeld de boodschap dat we in deze periode zoveel mogelijk voor elkaar moeten zorgen. Daarom stemmen de communicatieafdelingen en -medewerkers in de regio hun werkzaamheden en uitingen nadrukkelijker op elkaar af. Tot slot kunnen we helaas niet om de toenemende spanningen in de maatschappij heen. Vooral de politie deelt haar kennis op dit vlak om samen met zorginstellingen voorbereid te zijn op mogelijke incidenten. Ook zorgen ze ervoor dat mogelijke aangiftes zo vlot mogelijk verlopen. Het zijn geen leuke onderwerpen, maar gelukkig doen alle betrokkenen er opnieuw alles aan om op vele situaties zo goed mogelijk voorbereid te zijn en op zo’n hoog mogelijk niveau zorg te blijven leveren.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging