dienstdoend

Caren Frentz: ‘Ik draai met plezier en liefde mee in deze piketfunctie’

Vanaf 1 december gaat de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Caren Frentz mee draaien in het piket Dienstdoend Directeur Publieke Gezondheid. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in acute zorg en zorgcontinuïteit in zijn algemeenheid en draag op deze manier graag tijdelijk een steentje bij aan invulling van deze piketdienst”, vertelt ze.

De Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de GGD en de GHOR en aanspreekpunt voor het bestuur van de Veiligheidsregio, de brandweer, politie, gemeente en justitie als het gaat om gezondheidszorg tijdens een crisis. Om de bereikbaarheid en beschikbaarheid te garanderen is in onze regio gekozen voor een piketfunctie Dienstdoend Directeur Publieke Gezondheid.

Kennis, kunde en ervaring

“Onze organisatie zat even te krap om de bezetting van deze piketfuncties in te vullen”, legt Caren uit. “Omdat ik de uiteenlopende aspecten van zorg en zorgcontinuïteit altijd al mega-interessant vond, heb ik deze functie eerder vervuld in de Veiligheidsregio Haaglanden. Daardoor bezat ik al de benodigde diploma’s en paste het mooi om nu tijdelijk mee te draaien met deze piketdienst, totdat een vaste invulling is gevonden. In Haaglanden heb ik in deze rol voornamelijk branden meegemaakt en kwam het nooit tot een GRIP 4 situatie. Wel heb ik veel gespard met algemeen commandanten geneeskundige zorg en was ik onder meer betrokken bij gezondheidsonderzoek na brand en activiteiten op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen. Ik gaf Directeuren Publieke Gezondheid bijvoorbeeld les op het vlak van terrorismegevolgbestrijding. Overigens speelden daarbij toen al vraagstukken op het gebied van de capaciteit van IC’s, een aandachtspunt dat tijdens de coronacrisis weer volop aan actualiteit en belang won. Ik ken het speelveld waarin de Directeur Publieke Gezondheid optreedt dus uit de praktijk en heb inmiddels ook de collega’s van de GGD en de GHOR leren kennen. Het zijn niet alleen leuke, gezellige mensen, het team heeft bovenal veel kennis, kunde en ervaring in huis.

Crisisorganisaties neigen ernaar veel vooraf vast te leggen in blauwdrukken. Ik vind het zelf belangrijk om daarnaast vooral tijdens crisisomstandigheden onder het motto ‘nood breekt wet’ ruimte te laten om flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De collega’s van de GGD en de GHOR hebben dat in de praktijk ruimschoots laten zien. Ik kijk er dan ook naar uit de samenwerking te verdiepen en lever de komende tijd met liefde mijn bijdrage.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging