Evaluatie

Blijven reflecteren en ontwikkelen door evaluatie

Aangezien de Projectorganisatie COVID GGDGHOR ZHZ nog steeds zeer actief is, heeft afgelopen periode wederom een tussentijds evaluatiemoment plaatsgevonden. “De derde alweer ondertussen”, geeft beleidsmedewerker GHOR Jeroen Peeters aan, “dit geeft ons steeds inzicht in wat goed gaat en wat we vooral vast moeten houden. Maar ook wat er beter kan en hoe dan. Zo kunnen we steeds bijsturen waar dit nodig is. We noemen het daarom ook het actieleren-traject.” Focus van de evaluatie lag deze keer op de periode van oktober 2020 tot en met april van 2021.

Evaluatie

Opzet van de evaluatie

Allereerst is er een enquête uitgezet onder alle contactpersonen (van operationeel tot aan bestuurlijk niveau) uit de acute en niet-acute zorg binnen ZHZ. Vervolgens hebben we een tiental leertafels georganiseerd, rondom de verschillende taakvelden waarin we actief zijn. Taakvelden zijn dan bijvoorbeeld Accounthouderschap, Communicatie GGD, Aansturing en COVID-vaccinatie. “In de leertafels was aandacht voor de uitkomsten van de enquête onder zorgketenpartners, de evaluatie- en actiepunten zoals in eerdere evaluaties geconstateerd en uiteraard de nieuwe ervaringen, die middels een menti-meter in beeld werden gebracht”, aldus Jeroen. ‘Dit leidde uiteindelijk tot enkele conclusies en concrete actiepunten per taakveld.”

Belangrijkste uitkomsten

Overall waren de zorgketenpartners, die hebben gereageerd op de enquête, positiever over het acteren van de Projectorganisatie GGDGHOR ZHZ dan de vorige keer. Het gemiddelde cijfer steeg van een 7,3 naar een 7,9. Overall waren ook de medewerkers van de Projectorganisatie GGDGHOR ZHZ positief over het totaal van het taakveld waar zij werkzaam zijn. Het gemiddelde totaalcijfer kwam (net als de vorige keer) uit op een 6,9 en dus een ruime voldoende.

Enkele belangrijke overall positieve punten die naar voren zijn gekomen, waren als volgt:

  • De flexibiliteit en het aanpassend vermogen van de organisatie;
  • De goede relatie met het netwerk van zorgketenpartners;
  • Dat men plezier had in het werk en dat de onderlinge sfeer goed was.

Aandachtspunten waren er ook, bijvoorbeeld:

  • Doel- en strategiebepaling voor de periode na de COVID-crisis, zowel overall, als voor de afzonderlijke delen;
  • De aandacht voor werkdruk/voldoende personele capaciteit;
  • (Meer) aandacht voor overdracht/inwerken van nieuwe collega’s.

Kortom, een paar mooie aanknopingsmomenten waar iedereen zelf weer mee aan de slag kan.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging