projectorganisatie

Zorginstellingen geven Projectorganisatie GGDGHOR een 7,9

De COVID-19 pandemie gaat inmiddels al meer dan een jaar rond in onze samenleving. De GGDGHOR Crisisorganisatie is overgegaan in een GGDGHOR Projectorganisatie zodat ‘vaste mensen’ zich bezig kunnen houden met de Coronacrisis. Deze projectorganisatie zet zich al meer dan een jaar vanuit haar rol als ‘Regievoerder op de Witte Kolom’ in binnen de regio.

Bekijk hier hoe we dat hebben gedaan

Evalueren

Om scherp te zijn op onze eigen rol en blijvend aan te sluiten bij de behoefte uit de regio hebben wij verschillende evaluatierondes ingericht. Zo ook bij de zorgsector. Denk hierbij onder andere aan de verpleeg- en verzorgingstehuizen, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, de ambulancedienst en de thuiszorg.

De eerste evaluatieronde die wij bij de zorgsector hebben uitgezet, omvatte de periode van de start van de pandemie tot en met de zomer 2020. Deze werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Inmiddels hebben wij ook een tweede evaluatieronde uitgevoerd over de periode van de zomer 2020 tot heden. Deze resultaten laten een verbetering zien: van de 41 respondenten, werkzaam in negen verschillende zorgsectoren, krijgen wij een gemiddeld rapportcijfer van 7,9!

De respondenten zijn overwegend positief over onze inzet:

  • Bijna alle respondenten (92%) geeft aan tevreden te zijn over de snelheid, duidelijkheid en bereikbaarheid van de Projectorganisatie.
  • Twee derde van de respondenten geeft aan dat de Projectorganisatie een goede ondersteuning heeft geboden bij de vaccinatiecampagne.
  • Ruim de helft van de respondenten vindt dat de Projectorganisatie goed de regie heeft gevoerd op de Witte Kolom en de juiste organisaties aan elkaar heeft verbonden.
  • Verder zijn de respondenten overwegend positief over de inhoudelijke advisering en de ontwikkeling van de Projectorganisatie.

Zichtbaar en betrokken

Enkele tops die de sector ons in de enquête meegeeft, is dat de GGDGHOR Projectorganisatie zichtbaar en betrokken is. Zo geven de respondenten aan dat er sprake is van veel persoonlijk contact, er aandacht is voor knelpunten en wij laagdrempelig benaderbaar zijn. Ook wordt ons wekelijkse Dashboard COVID-19 door de respondenten als top benoemd. In dit dashboard geven wij de zorginstellingen in de regio een actueel beeld van de besmettingen, trends en ontwikkelingen in Zuid-Holland Zuid. Verder noemen de respondenten ons ‘een verbindende schakel in de keten’ en wordt aangegeven dat de Projectorganisatie zich ten opzichte van de zomer 2020 sterk heeft ontwikkeld van een ‘passieve’ naar een ‘actieve’ houding.

Informatie nog compacter

Als tip nemen wij mee de informatie nóg compacter en overzichtelijker weer te geven. Ook staan wij stil bij het blijvend aandacht schenken aan strakke communicatielijnen. Tot slot zullen wij de Projectorganisatie duidelijk als ‘onafhankelijke partij’ positioneren op het moment dat er zich knelpunten voordoen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging