Wie werkt er bij de GHOR?

Als er geen ramp of crisis is, is de GHOR ZHZ, binnen de afdeling Crisisbeheersing (CB) van de Veiligheidsregio ZHZ, een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Benieuwd naar wie zij zijn?

Maak hier kennis met het team

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging