Welke plannen maakt de GHOR?

GHOR ZHZ maakt plannen hoe de geneeskundige hulpverleners handelen bij een grootschalig incident. In deze plannen staan ook de afspraken die de GHOR ZHZ met andere zorginstellingen heeft gemaakt.

De Veiligheidsregio ZHZ stelt in samenwerking met alle hulpdiensten en gemeenten ook planvorming op. De GHOR ZHZ levert hier een bijdrage aan en maakt hierbij afspraken over de inzet tijdens crises. Voorbeeld van een dergelijk multidisciplinair plan is het rampbestrijdingsplan. Hierin staan de bijzonderheden voor die bedrijven of locaties met enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt. Rampbestrijdingsplannen zijn wettelijk verplicht voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015.

Daarnaast stelt de GHOR ZHZ eigen plannen op voor de GGDGHOR crisisorganisatie, in samenwerking met de GGD. Er zijn bijvoorbeeld proceskaarten van de geneeskundige processen Acute Gezondheidszorg en Publieke Gezondheidszorg. Daarnaast is er voor de crisisorganisatie een handboek ontwikkeld, waarin staat wat van de piketfunctionarissen in crisisomstandigheden wordt verwacht.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging