Wat doet de GHOR op het gebied van opleiden, trainen en oefenen?

Het bestuur verwacht dat de ‘Witte Kolom’ adequaat voorbereid is op grootschalige incidenten.

Onderdeel van deze adequate voorbereiding is vakbekwaamheid. Om aan de verwachtingen te kunnen voldoen, zorgt de GHOR ZHZ (in samenwerking met de GGD) ervoor dat de leden van de crisisorganisatie GGDGHOR  worden opgeleid, getraind en beoefend.
Waar dit soms in afzonderlijkheid gebeurt, worden ook veelvuldig vakbekwaamheidsactiviteiten georganiseerd in samenwerking met de multidisciplinaire hulpdiensten of geneeskundige ketenpartners, om zo de samenwerking te verbeteren.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging