Wat doet de GHOR?

Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR ZHZ zich op de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gaat dan onder andere om de volgende taken:

  • afspraken maken met ketenpartners ter voorbereiding op de opgeschaalde zorg,
  • zorgen voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en vakbekwaamheid van leden van de crisisorganisatie GGDGHOR,
  • toegankelijk maken van plannen voor de opgeschaalde zorg,
  • adviseren van zorginstellingen over de voorbereiding op de opgeschaalde zorg,
  • bijdragen aan de samenwerking binnen de Veiligheidsregio ZHZ,
  • adviseren van overheden en organisaties over crisisbeheersing en rampenbestrijding,
  • bijdragen aan multidisciplinaire operationele plannen.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging