112 meldkamers

Uitstel samenvoeging meldkamers

De beoogde samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond november 2017 loopt vertraging op. Dit is het gevolg van het uitstel van het nieuwe C2000. Alle partijen doen hun uiterste best om de samenvoeging in 2018 te realiseren.

Meldkamers ZHZ en RRDe samenvoeging vindt in principe plaats in de nieuw gebouwde meldkamer in Rotterdam. Deze meldkamer wordt als eerste aangesloten bij de landelijke ICT van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In deze ICT is het nieuwe C2000 voorzien. De vertraging van het nieuwe C2000 leidt dus ook tot vertraging van de uitrol van de landelijke ICT.

Continuïteit
Op dit moment onderzoeken experts van de veiligheidsregio’s, LMO/MDC (Meldkamer Diensten Centrum), Ministerie van Veiligheid en Justitie en het project Samenvoeging Meldkamers alternatieve scenario’s om verantwoord de vertraging tot een minimum te beperken. Verantwoord wil zeggen dat de continuïteit van de meldkamer en de veiligheid van de burger en medewerkers van de diensten gewaarborgd blijft.

Zodra de scenario’s voldoende onderzocht zijn, maken de betrokken besturen een keuze en kunnen de werkzaamheden voortgezet worden volgens een nieuwe planning.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging