Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Beatrixziekenhuis

Rivas Zorggroep heeft het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor het Beatrixziekenhuis. Voor dit keurmerk is het ziekenhuis getoetst aan meer dan duizend van de strengste internationale normen voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Rivas heeft het afgelopen jaar al JCI-keurmerken behaald voor haar verpleeghuizen en woonzorgcentra en voor de thuiszorg. Hiermee is Rivas de eerste ketenorganisatie wereldwijd met een JCI-keurmerk voor de gehele zorgketen.

Joint Commission International (JCI) toetst wereldwijd zorginstellingen. JCI-onderzoekers hebben de afgelopen periode bezoeken afgelegd aan het Beatrixziekenhuis van Rivas. Kees Heijblom, lid Raad van Bestuur: “Kwaliteit en veiligheid in de zorg moeten vanzelfsprekend zijn, de patiënt moet daar op kunnen vertrouwen. Voor Rivas is het heel belangrijk dat we toetsbaar en aantoonbaar naar de norm van goede kwaliteit en veilig werken. Dat is waarom we graag investeren in een kwaliteitssysteem. De medewerkers hebben daarvoor in de voorbereiding alle ruimte gehad hun eigen werkwijzen tegen het licht te houden, waar nodig opnieuw uniform vast te stellen en te verbeteren. Een ‘systeem’ klinkt al gauw als technisch en bureaucratisch, maar bij Joint Commission International gaat het om kwaliteit en veiligheid die de patiënt ervaart. Hiermee houden alle professionals elkaar scherp om zo steeds veiliger zorg te bieden. Dat is wat we met z’n allen willen.” Gert Jan Milhous, cardioloog en voorzitter Vereniging Medische Staf: “Rivas had al een JCI-accreditatie voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. We zijn heel blij dat we dit nu ook voor het Beatrixziekenhuis hebben behaald. In één keer zelfs. Iets dat maar 5% van de ziekenhuizen wereldwijd tot nu toe gelukt is. Daarom kunnen we nu met recht zeggen: wij staan voor kwaliteit en veiligheid. En daar zijn alle Rivas-medewerkers ontzettend trots op.”

Cliënt echt centraal
Verpleegkundige Jessica Petter: “Het goede aan dit systeem is dat we hierdoor nog meer samen overleggen bij de patiënt aan het bed, zodat daar belangrijke zaken direct in het elektronisch dossier gezet kunnen worden. Verder komen we eens per week bij elkaar als collega’s met alle patiëntgegevens erbij. Dan bekijken en bespreken we wat er speelt bij een patiënt. Waarom is diegene opgenomen, speelt er nog meer en wat is het activiteitenplan? Staat dit goed in het dossier? Je weet dan goed welke zorg je samen biedt en hoe dat op elkaar aansluit. Alles bij elkaar wordt de zorg er daardoor veiliger en humaner van.” Chirurg Tanja Frakking vult aan: “JCI meet de kwaliteit van zorg niet alleen op papier, maar juist in de dagelijkse praktijk op de werkvloer, mét onze collega’s en mét patiënten. Je moet als professional laten zien en opschrijven dat wat je doet het beste is voor de patiënt en dat je dit beleid steeds bijstuurt. Bijvoorbeeld in de toepassing van pijnmeting en pijnbestrijding, de zorgvuldige identificatie van de juiste patiënt en in heldere voorlichting aan patiënten en hun familie.”

Lat ligt hoog
Na een intensieve voorbereidingsperiode brachten de JCI-onderzoekers aangekondigde én onaangekondigde bezoeken aan nagenoeg alle verpleeg- en functieafdelingen en poliklinieken. Daarbij ligt de lat hoog. Zij interviewden tientallen patiënten en medewerkers. Daarnaast keken zij naar alle andere zorg- en ondersteunende processen zoals het onderhoud van (medische) apparatuur, het gebouw, de voedselveiligheid en de schoonmaak.

Wereldwijde kennisdeling en kwaliteitsbewaking
JCI is een erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het biedt Rivas aansluiting op een groot internationaal zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het gouden keurmerk behoort Rivas tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld. In Nederland hebben de – academische – ziekenhuizen AMC Amsterdam (oktober 2012) en UMC Utrecht (juni 2013), alsmede het Maasstad Ziekenhuis (juni 2015) ook de JCI-accreditatie behaald.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging