fusie

Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep beogen fusie per 1 januari 2024

Ouderenzorgorganisaties het Parkhuis en Het Spectrum in Dordrecht en Swinhove Groep in Zwijndrecht hebben aangekondigd te willen fuseren. De drie organisaties uit de Drechtsteden-regio willen de juridische fusie op 1 januari 2024 afgerond hebben. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe organisatie is dat er plek is voor alle medewerkers en cliënten.

Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep, die bestuurd worden door respectievelijk Paul van Gennip, Jurjen Sponselee en Lilian Bouman, spelen met de fusieplannen in op de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat. “Die uitdagingen, met de toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte als sleutelwoorden, vereisen dat we als sector slimmer en efficiënter gaan werken. De krachtenbundeling zoals we die voor ogen hebben, is een grote stap naar betere en betaalbaardere zorg in onze regio”, zegt Bouman.

fusie

De drie organisaties zijn financieel gezond en hebben de fusie dan ook vanuit eigen kracht en vanuit het toekomstperspectief voor hun cliënten en medewerkers geïnitieerd. “Dankzij de schaalvergroting die we met de fusie realiseren, kunnen we onze cliënten en medewerkers nog meer centraal stellen” geeft van Gennip aan. “De zorg wordt gecontinueerd en voor alle medewerkers zal er plek zijn. Vanwege die voordelen hebben we besloten het fusietraject nu in te zetten.”

Door de schaalvergroting kan de fusieorganisatie, waarvan de naam op dit moment nog niet bekend is, al haar cliënten de zorg bieden die ze nodig hebben. Bovendien zal ze door de toegenomen mankracht en expertise innovatiever kunnen zijn en in staat zijn nieuwe zorgproducten en woonconcepten sneller te ontwikkelen.

Vanuit de samenwerking kunnen het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep hun medewerkers meer loopbaanperspectief bieden, meer mogelijkheden voor specialisaties en daarmee interessantere werkomstandigheden. “Als nieuwe organisatie en actieve netwerkpartner zullen we bovendien de keten versterken”, voegt Sponselee toe.

Bij aanvang van de fusie zullen de bestuurders Lilian Bouman, Paul van Gennip en Jurjen Sponselee de organisatie gezamenlijk leiden.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging